STICHTING NEDERLAND SCHOON

20% minder zwerfafval Noord-Brabant na voorlichtingscampagne

PERSBERICHT

Den Bosch/Den Haag, 15 oktober 2001

20% MINDER ZWERFAFVAL NOORD-BRABANT NA VOORLICHTINGSCAMPAGNE

Aan het eind van een vier maanden durende voorlichtingscampagne voor weggebruikers over zwerfafval van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant en de Stichting Nederland Schoon in de provincie Noord-Brabant, is de hoeveelheid zwerfafval in de bermen op de gemeten locaties afgenomen met maar liefst 20%. De campagne, die liep van juni tot en met september 2001, bestond uit opvallende mottoborden op parkeerplaatsen en bij op- en afritten. Door deze borden werden weggebruikers geïnformeerd over de omvang van het zwerfafvalprobleem, de nadelige gevolgen ervan en het feit dat weggooien van afval in de bermen en bij parkeerplaatsen strafbaar is. De zwerfafvalcampagne wordt de komende jaren landelijk voortgezet.

Gedurende de campagneperiode is op diverse locaties de hoeveelheid zwerfafval bijgehouden, zowel in gewicht als in volume. Vlak voor de start van de campagne, op 8 juni 2001, bedroeg de hoeveelheid zwerfafval op de gemonitorde locaties 176 kg, oftewel 40 vuilniszakken na vier weken. Eind september, aan het eind van de campagne, bedroeg de hoeveelheid zwerfafval na vier weken 140 kg, oftewel 16 zakken, een daling van maar liefst 20%.

In de maand september, tijdens de laatste fase van de campagne werd, in samenwerking met de politie, een lik-op-stuk-beleid gevoerd. Weggebruikers die zich op ondeugdelijke wijze ontdeden van hun zwerfafval, liepen kans op een boete van minimaal fl. 150,=. De politie voerde hiertoe voortdurend surveillances uit. Daar ging blijkbaar een dusdanige preventieve werking van uit, dat er gedurende de campagneperiode slechts tweemaal een proces-verbaal werd opgemaakt. Overigens blijft de politie, ook nu de campagne niet meer loopt, burgers controleren op dit strafbare feit.

Tijdens de campagne heeft onderzoek plaatsgevonden naar de zichtbaarheid en waardering van de campagne, alsmede naar de houding en het gedrag van de weggebruiker ten aanzien van zwerfafval. De resultaten van dit onderzoek worden begin november verwacht.

Het kost Rijkswaterstaat landelijk ruim 15 miljoen gulden per jaar om zwerfafval langs de Nederlandse wegen op te ruimen. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant gaf vorig jaar ruim 2,2 miljoen gulden uit om het zwerfafval op te ruimen. Zwerfafval kost niet alleen veel geld, maar maakt tevens onze woon- en leefomgeving lelijk om te zien. Bovendien vervuilt zwerfafval bodem, grondwater, sloten en plassen. De Stichting Nederland Schoon initieert en ondersteunt projecten die gericht zijn op de preventie en bestrijding van zwerfafval.

Deel: ' Minder zwerfafval Noord-Brabant na voorlichtingscampagne '
Lees ook