Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

MINDERHEID NIERPATIENTEN KRIJGT GOEDE BEHANDELING VAN BLOEDARMOEDE

Europese richtlijnen voor de behandeling van bloedarmoede bij patienten met een chronische nierziekte staan er borg voor dat deze patienten optimaal worden behandeld tegen de laagste kosten

De ongeveer 4000 chronische nierpatiënten in Nederland moeten eerder worden behandeld tegen bloedarmoede. Dat blijkt uit nieuwe Europese richtlijnen voor de behandeling van bloedarmoede bij patiënten met een chronische nierziekte. Deze richtlijnen zijn medio september 1999 in Madrid gepresenteerd op het 36ste jaarcongres van de de European Renal Association en de European Survey on Anaemia Management. De 18 nieuwe richtlijnen betekenen dat de behandeling van bloedarmoede bij deze patiënten moet starten vooraleer er dialyse nodig is.Op dit moment krijgt slechts 15% van de patiënten de behandeling tegen bloedarmoede voordat dialyse plaatsvindt. In meer dan 50% van de gevallen start de behandeling van de bloedarmoede pas na dialyse. Bij de resterende patiënten wordt de behandeling gestart in de periode van dialyse. Een vroege behandeling bewerkstelligt dat de patiënt in een zo goed mogelijke lichamelijke conditie blijft, aldus de Europese deskundigen. Het is ook de beste waarborg om complicaties, die voortvloeien uit een te late behandeling, op termijn te voorkomen. Ook vermijdt men daardoor extra uitgaven. Belangrijk in de nieuwe behandeling is ook dat het hemoglobinegehalte niet te ver daalt. De nieuwe Europese richtlijn geeft aan dat 85% van alle chronische nierpatiënten een hemoglobinegehalte moet hebben boven 6,8 mmol/l. Vooraleer de behandeling met erytropoëtine start, moet er bovendien een adequate hoeveelheid ijzer in het lichaam aanwezig zijn. Professor Cameron, voorzitter van de Best Practice Guidelines Working Party, benadrukt dat het in de behandelcentra gaat om een continu proces van educatie, implementatie en evaluatie van de resultaten. De Maastrichtse hoogleraar Leunissen, lid van de genoemde Working Party en voorzitter van de Dialyse Werkgroep van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ), wijst in dit kader op de behandelprotocollen van de Dialyse Groep Nederland. Deze dienen als basis voor het certificatieschema van de stichting HKZ. Professor Leunissen: Dit certificeren betekent dat instellingen door een onafhankelijke commissie, waarin ook artsen, worden getoetst op de adequate uitvoering van de richtlijnen, zoals methoden van onderzoek , behandelingsparameters en kwaliteit van zorg voor de patiënt. Het certificeren van dialyse afdelingen, gebaseerd op voornoemde richtlijnen, bevordert de kwaliteit van de verleende zorg. Het eindresultaat: de patiënt krijgt een nog betere zorg, artsen en verpleegkundigen weten welke zorg en behandeling het meest adequaat en efficiënt is, en minder extra uitgaven voor de gezondheidszorg. _________________________________ Voor nadere informatie: Prof. K. Leunissen, lid van de Best Practice Guidelines Working Party en voorzitter van de Dialyse Werkgroep van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector, telefoon 043 - 387 5007.


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Deel: ' Minderheid nierpatienten goede behandeling bloedarmoede '
Lees ook