Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Communication Services Lelystad
Wageningen UR

Zwolle, 14 september 2012
Praktijkpilot toont meerwaarde:

Mineralenconcentraat geschikt als groene meststof

In de periode 2008 - 2011 heeft de Praktijkpilot Biogreen aangetoond dat mineralenconcentraat uit nabewerking van digestaat volgens de beproefde UF en RO-methode succesvol in de markt kan worden toegepast in mais, grasland, aardappelen en granen. De toepassing is technisch goed mogelijk. Bovendien voldoet het product aan de verwachtingen van de gebruikers In de landbouw.

De Praktijkpilot Biogreen is één van de pilots, waarvoor ontheffing is verleend door het ministerie EL&I voor het gebruik als vervanger van kunstmest. Gebleken is dat onder stabiele werking van de totale installatie, vooral de vloeibare fractie zeer goed toepasbaar is als aanvullende bemesting op grasland en in mais, aardappelen en granen tijdens het groeiseizoen. Het lage fosfaatgehalte van het mineralenconcentraat geeft de mogelijkheid om dit mineralenconcentraat succesvol als aanvullende bemesting vooral ook toe te passen in de akkerbouw ter vervanging van kunstmest.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onderdeel van Wageningen UR heeft het praktijkonderzoek, aanleg van demonstratie-velden en uitvoering proefveldonderzoek uitgevoerd. DLV Rundvee en DLV Plant verzorgden de onafhankelijke begeleiding en advies voor aanwending in de verschillende teelten met nieuwe machines. Daarbij hebben veel boeren de resultaten kunnen zien en beoordelen in de praktijk. Een goede bemesting in de juiste samenstelling en dosering is vooral in aardappelen en granen van essentieel belang voor de kwaliteit en de opbrengst van het eindproduct. Ook het snel beschikbaar zijn en de benutting van de mineralen is een positief punt voor de praktijk.

Uit de resultaten van de Praktijkpilot blijkt dat er goede mogelijkheden zijn om de mineralen uit kunstmest te vervangen door mineraalconcentraten. Ten aanzien van de landbouwkundige werking van mineralenconcentraten is in het proefveldonderzoek een sterke focus gelegd bij de stikstofwerkingscoëfficiënt. De N-werking van het mineralenconcentraat ten opzichte van KAS bedraagt gemiddeld 84 % (bij basisbemesting via bouwlandinjectie) op bouwland en 58 % op grasland. Emissie-arme aanwending van het mineralenconcentraat is hierbij tevens nader onderzocht door onderzoekers van Wageningen UR. De resultaten hiervan staan in een aparte rapportage.

De omvang, toepassingen en resultaten van het meerjarige onderzoek zijn duidelijk en helder beschreven in een rapport van PPO Wageningen UR.

De Provincies Overijssel, Drente en Groningen hebben met een financiële ondersteuning dit meerjarige project mede mogelijk gemaakt, waarmee het uiteindelijke resultaat bij de EU-commissie - extra onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek - kan worden besproken voor nieuw mestbeleid voor de komende jaren.

Meer informatie en downloaden resultaten van de Praktijkpilot en het onderzoek :

www.groenekunstmest.nl (incl. Eindrapportage Praktijkpilot en publikaties)

www.mestverwerken.wur.nl (incl. alle deelrapporten praktijkonderzoek )

Deel: ' Mineralenconcentraat geschikt als groene meststof '
Lees ook