Hogeschool van Utrecht

Mini-onderneming Glow Art

Wie is Glow Art?

Glow Art is één van de vier mini-ondernemingen die dit studiejaar vanuit de Hogeschool van Utrecht geleid worden. Glow Art wordt gerund door dertien studenten van de FEM uit alle studierichtingen. Daarnaast krijgt Glow Art advies en ondersteuning door begeleiders vanuit de HVU, de Stichting Mini-ondernemingen Nederland, een accountant, een ondernemingsadviseur en een raad van commissarissen.

Wat doet Glow Art?

De naam Glow Art geeft in feite al aan in welke business wij ons bevinden: dekoratie met het oog op "glow-in-the-dark", ofwel lichtgevende effecten in het donker. Naast dekoratie houden wij ons ook met andere produkties bezig, waarbij we lichtgevende inkt gebruiken.

In eerste instantie heeft Glow Art een aantal posters op de markt gebracht die licht geven in het donker. Het is een poster van 50 x 65 cm. formaat bedrukt met zogenaamde 'fosforiscerende' inkt, waardoor bepaalde delen van de poster tot 40 minuten licht geven in het donker! Een dergelijk concept is in Nederland nog niet eerder op de markt gebracht. Tevens bekijkt Glow Art haar kansen op de kerst- en wenskaarten markt.

Additioneel kan iedereen ons benaderen om speciale opdrachten te laten uitvoeren wat betreft drukwerk met lichtgevende inkt. Dit kan variëren van het laten drukken van uitnodigingen tot het laten vervaardigen van affiches of visitekaartjes met lichtgevende inkt.

Op welke manier opereert Glow Art?

Glow Art is opgebouwd uit 5 afdelingen: marketing, produktie, public relations, financiën en personeelszaken. De algemeen direkteur staat boven deze afdelingen. Iedere afdeling heeft een of meer medewerkers (assistenten) en één manager. Overigens werkt deze functie-afbakening niet helemaal stringent; iedereen houdt zich wel een beetje met verkoop bezig, evenzo is het, dat sommige mensen een gedeelte van taken van anderen overnemen, omdat ze meer contacten of ervaring met hetgeen in kwestie hebben. Iedere participant in de mini-onderneming moet een half jaar manager geweest zijn, hetgeen betekent dat halverwege het studiejaar iedereen moet solliciteren voor een andere functie.

Regelmatig worden er vergaderingen gehouden; eens per twee weken met de hele groep en eens per week met het management team. Verder gaat alles zoals in een "echt" bedrijf; afdelingsvergaderingen, telefonische besprekingen, notuleren, klantbezoeken, besluiten nemen en oplossingen voor probleemsituatie's zien te vinden. Dit alles speelt zich af op school (0.A7), thuis en buiten school.

Een korte produktgeschiedenis…

Bij de vervaardiging van de posters kwamen een aantal partijen kijken. Ten eerste moest iemand ontwerpen aanleveren, hetzij door ze zelf te maken, hetzij door een bestaand ontwerp te kopen. Voor de laatste optie hebben wij gekozen. Hieraan vooraf ging een uitgebreid onderzoek onder potentiële kopers en winkels naar het ideale ontwerp. Destijds was het werven van de ideale ontwerpen onze zogenaamde "bottle-neck"; we hadden bepaalde eisen gesteld aan ontwerpen
(trends/kleuren/doelgroepbenadering etc.), maar we hadden een beperkte keuze uit te betalen ontwerpen.

Omdat wij als uniek verkooppunt "glow-in-the-dark" hebben gecombineerd met de posters, moesten de ontwerpen bewerkt worden, zodanig, dat precies duidelijk was welke gebieden op de poster licht zouden moeten gaan geven. Hiervoor hadden wij dus iemand nodig, die bekwaam was op het gebied van artistieke produkties. Deze persoon, Thijs Kramer, heeft voor ons de ontwerpen bewerkt. Hij heeft overigens ook ons logo ontworpen.

Vervolgens moesten er afspraken met een drukker gemaakt worden over prijzen, produktspecificaties en leveringsvoorwaarden en -tijden. Ook hieraan vooraf ging een uitgebreid onderzoek naar de beste en goedkoopste drukker.

Toen uiteindelijk duidelijk was wanneer de posters uit produktie zouden komen, konden we grote stappen gaan maken op het gebied van verkoop; afspraken maken met winkels en groothandels, bedrijven bellen en faxen en beurzen bezoeken, maar er zelf ook staan. Op dit punt zijn we nu.

Kopersreakties

Iedereen die we onze ontwerpen laten zien, met het lichtgevende effect, is zeer enthousiast. Desalniettemin is er natuurlijk een belangrijk probleem met betrekking tot de verkoop in winkels: het lichtgevende effect kan niet goed worden getoond in de winkels, waardoor mensen minder gauw geneigd zijn om de iets hogere prijs te betalen voor het produkt. Hierdoor zijn sommige winkels zeer sceptisch over de verkoop van ons produkt in hun winkels, alhoewel er al enige oplossingen bedacht zijn zoals een donkere hoek maken met black lights (is erg veeleisend naar de winkel toe) of een waarschuwingssticker in winkel plakken. Hierdoor lijkt ons produkt meer geschikt voor persoonlijke verkoop. Van 1 tot 5 februari staat Glow Art dan ook op de FEM en 6 februari op de Nationale Marktdag in Rijswijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over Glow Art, lichtgevende posters, het laten uitvoeren van speciale opdrachten met betrekking tot lichtgevend drukwerk, bestellen van produkten en/of beurzen waar Glow Art aanwezig zal zijn, kun je E-mailen naar: glowart@hotmail.com

Of kijk binnenkort op onze site: http://www.glowart.designit.nl

Deel: ' Mini-onderneming Glow Art Hogeschool van Utrecht '
Lees ook