CDA

Miniconferentie naar aanleiding van CDV over Arbeidsmarktbeleid op 20 september

Donderdag 20 september a.s. verschijnt het nazomernummer van Christen Democratische Verkenningen over het arbeidsmarktbeleid. Tijdens een mini-symposium over dit onderwerp in Hoog Brabant Restaurants (in Hoog Catharijne in Utrecht) wordt het nummer, getiteld 'Werk, welvaart en geluk' gepresenteerd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (redactievoorzitter) Daarna volgen inleidingen en reacties van dr. Paul de Beer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), dr. Ton Wilthagen (senioronderzoeker op het gebied van de transitionele arbeidsmarkt), mr. Jan Willem van den Braak (Hoofd Sociale Zaken VNO NCW). Daarna is er een debat met aanwezige auteurs en andere deskundigen. Het mini-symposium begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Uitgangspunt van het nazomernummer 'Werk, welvaart en geluk' is dat er een ander arbeidsmarktbeleid ontwikkeld moet worden. Jarenlang is het arbeidsmarktbeleid gedomineerd door het adagium 'werk, werk, werk', de aanduiding voor het streven naar maximale arbeidsparticipatie. Politici leken dat beleid te zien als een tovermiddel voor verschillende maatschappelijke kwalen. In verschillende wetenschappelijke en politieke gremia worden nu alternatieve beleidsstrategieën ontwikkeld. De strekking kan in veel gevallen aangeduid worden als 'optimale' in plaats van 'maximale arbeidsparticipatie'.
De ideeënvorming en discussie over maximale versus optimale arbeidsparticipatie zijn in de internationale en nationale politieke arena zeer actueel aan het worden.

De auteurs
Het nazomernummer van Christen Democratische Verkenningen bevat een groot aantal belangrijke bijdragen aan deze discussie, van onder meer Luc Soete (directeur van de Maastricht School of Management en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht), prof. dr. Lans Bovenberg (hoogleraar algemene economie aan de Katholieke Universiteit Brabant), Doekle Terpstra (voorzitter CNV), drs. Peter Cuyvers (beleidsmedewerker Nederlandse Gezinsraad, en mede-opsteller WI-rapport 'De druk van de ketel'), Guusje Dolsma (beleidsmedewerker CDA-Tweede Kamerfractie en mede-opsteller WI-rapport -'De druk van de ketel' ) en Cees van der Knaap (Tweede Kamerlid), drs. A. van Delft (secretaris Arbeidsmarktbeleid MKB-Nederland) en Günther Schmid (directeur van de onderzoeksafdeling Arbeidsmarktbeleid en Werkgelegenheid aan het Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WZB) te Berlijn en bedenker van het concept van de transitionele arbeidsmarkt. De slotbeschouwing in het nummer is van de hand van drs. Thijs Jansen (redactiesecretaris)

Mini-symposium
Het mini-symposium begint om 18.30 uur met de presentatie van het nazomernummer door redactievoorzitter Ernst Hirsch Ballin. Daarna spreekt dr. Paul de Beer (WRR, tevens auteur van het voor de zomer verschenen boek 'Werken in de postindustriële samenleving') over het onderwerp: 'Naar een slimmer en socialer participatiebeleid'. Dr.Ton Wilthagen (senior onderzoeker bij het Hugo Sinzheimerinstituut en het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies en als auteur betrokken bij het nazomernummer) en mr. Jan Willem van den Braak (Hoofd Sociale Zaken VNO-NCW en als auteur betrokken bij het nazomernummer) reageren vervolgens op de inleiding van De Beer.

Daarna is er een discussie met aanwezige auteurs waaronder prof. dr. Alfred Kleinknecht en deskundigen waaronder prof. dr. Harry Verbon (Katholieke Universiteit Brabant) in de zaal onder leiding van Thijs Jansen. Na de discussie zal André Rojer een column uitspreken over 'Arbeid en geluk'. Dr. Ab Klink, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, sluit het symposium vervolgens om 20.30 uur af.

Deel: ' Miniconferentie CDV over Arbeidsmarktbeleid '
Lees ook