Minima blijven onder de aandacht van gemeente

Inwoners van de gemeente Delfzijl met een laag inkomen zijn een extra kwetsbare groep in deze tijd van bezuinigingen.

Het college vindt het belangrijk dat zij blijven participeren in de maatschappij. De gemeente wil de uitvoering van haar armoedebeleid 2009 ? 2011 blijven continueren en stelt de gemeenteraad voor om hiervoor een reserve in te stellen van 126.000 euro.

Succesvolle projecten uit de periode 2009-2011 wil de gemeente verlengen en daarnaast extra investeren in aandachtsgebieden als jeugdparticipatie en taalachterstanden. Voorbeelden zijn de cursus ?Kost dat?', een subsidie voor Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds, het stimuleren van bibliotheekbezoek onder de jeugd, een tweede jeugdbrassband voor Antilliaanse tienermeiden en de Voedselbank.

Het voorkomen en bestrijden van armoede blijft voor de gemeente een uitgangspunt in de taken die het Rijk overhevelt naar gemeenten, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg. Gaat de raad akkoord met het instellen van een reserve, dan komt het college met een voorstel hoe het uitvoeringsprogramma van armoedebeleid een concreet vervolg krijgt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Minima blijven onder de aandacht van gemeente Delfzijl '


Lees ook