Ingezonden persbericht

(24 februari 2003 - Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog')

P E R S B E R I C H T

Minimaal twintig acties op de landelijke actiedag tegen wapentransporten

Utrecht, 24 februari 2003 - Dinsdag zullen in vele plaatsen in Nederland openlijke acties plaatsvinden tegen de Amerikaanse militaire transporten door Nederland. Daarnaast zullen er ook onaangekondigde directe acties gedaan worden.

Vorig week heeft het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' opgeroepen tot een landelijke actiedag. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er op ongeveer 20 plaatsen acties gevoerd worden.


* In Amersfoort zal een groep activisten van 7.30 tot 10.00 uur op het station staan met spandoek en flyers. Contact: Christiaan Verweij, tel: 033-4330033


* In Amsterdam zal om 10.00 uur op Schiphol een openlijke voorbereiding voor acties tegen de transporten aldaar worden gehouden. Contact: Anti-Oorlog Comite Amsterdam, tel: 020- 6279661


* In Amsterdam zal op dinsdag ook de al lopende bid-estafette van de Raad van Kerken in het teken komen te staan van de transporten. Contact: Wies Houweling, tel: 020-6404275


* In Arnhem zal op verschillende lokaties in de stad rondgeflyered worden. Contact: Lisa, tel: 06-52063256


* In Breda zal op het station actie gevoerd worden. Contact: Koen, tel: 06-21971233


* In Den Haag zal straattheater opgevoerd worden op het Plein, voor het Ministerie van Oorlog en het gebouw van de Tweede Kamer.


* In Deventer zal om 17.00 uur een bijeenkomst zijn op De Brink en zullen de kerkklokken luiden. Contact: Marie-Jose Kressin, tel: 070-543944


* In Eindhoven zullen actievoerders van het platform Eindhoven tegen de 'Nieuwe Oorlog' dinsdagochtend tussen 7.00 en 8.00 bij het station van Eindhoven protesteren tegen de dreigende oorlog tegen Irak, met een groot spandoek 'Niet in mijn naam en niet door mijn land'. Contact: Hans Mattheeuwsen (040-2444707) en Trees Lambregts-Brautigam (040-2418092)


* In Enschede was zondag een open vergadering over de op dinsdag te houden actie. Contact: Jan Peters, tel: 053-4322218


* In Groningen zal er om 19.00 uur op het station een fakkel- wake zijn. Contact: Comite Stop de Oorlog, tel: 050-3133247


* In Laarbeek zullen om 19.00 uur alle kerkklokken een kwartier lang luiden als protest tegen de transporten.


* In Nijmegen zal er om 17.00 uur op Lauwbrug een bijeenkomst zijn. Contact: Jasper, tel: 024-3221388


* In Rotterdam zal er een actie zijn bij de Waalhaven/Heijplaat. Voorverzamelen is om 15.00 bij Metro-station Zuidplein.


* In Tilburg zullen er acties zijn bij het station (tussen 7.00 en 9.00 uur) en de Fontys hogescholen. Contact: Koen, tel: 06- 21971233


* In Utrecht zal er om 7.00 uur voorverzameld worden bij de roltrappen aan de streekbuskant van het centraal station om vervolgens een picket-line bij Railion te houden. Contact: Joris, tel: 06-10674598


* In Zwolle zal vanaf 7.00 uur op het station op ludieke wijze actie worden gevoerd. Contact: Ellen Postmus, tel: 038-4544030

In hetzelfde weekend dat in Amsterdam ruim 80.000 mensen de straat opgingen tegen de dreigende oorlog tegen Irak, besloot de Nederlandse regering toestemming te geven voor de militaire transporten en daarmee het anti-oorlogsgeluid van deze massale demonstratie te negeren. Het transport van Amerikaans materieel uit Duitsland naar het Midden-Oosten vindt via Nederland plaats, omdat de Oostenrijkse regering medewerking wel geweigerd heeft. De actieve Nederlandse medewerking aan oorlogsvoorbereiding moet gestopt worden.

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' heeft vier weken geleden al een brief aan alle gemeenteraden langs de mogelijke transportroutes gestuurd, met het verzoek daar als gemeente stelling tegen te nemen en geen medewerking aan te verlenen. In een aantal gemeenteraden zijn al moties van die strekking ingediend.

Noten voor de pers


* Morgen meer over de onaasngekondigde acties.

Deel: ' Minimaal twintig acties tegen wapentransporten '
Lees ook