TuinbouwNet


Minimumimportprijzen voor kersen

Vanaf 10 mei jongstleden is de minimumprijsregeling voor de import van bevroren en verduurzaamde kersen uit landen buiten de EU weer met een jaar verlengd. De prijzen - uitgedrukt in euro's - zijn gelijk aan die vorig jaar. Doordat de koers van de euro (ƒ 2,20371) iets lager is in vergelijking met de ecu van vorig jaar (in mei: ƒ2,23593) liggen de minimumimportprijzen op dit moment eveneens wat lager. Als deze prijzen niet in acht genomen worden zal de douane een heffing opleggen waarvan de hoogte gelijk is aan het verschil tussen de geconstateerde importprijs en de minimumprijs.

Rood fruit uit Baltische staten

De Europese Unie heeft vanaf 1 mei jongstleden de minimumprijsregeling voor zogenoemd rood fruit uit Estland, Letland en Litouwen met een jaar verlengd. De regeling is van kracht voor de import in de EU van bevroren aalbessen, frambozen en aardbeien en verse rode, zwarte aalbessen en aardbeien bestemd voor verwerking uit Estland. Voor bevroren aardbeien uit Letland gelden eveneens minimumimportprijzen, evenals voor zwarte aalbessen voor verwerking uit Litouwen. De prijzen uitgedrukt in euro's zijn gelijk aan die van het afgelopen seizoen, maar door een lichte koersdaling van de euro ten opzichte van de ecu zijn de huidige minimumimportprijzen iets lager.

Plan voor Slowaakse fruitteelt

De Slowaakse fruittelersorganisatie wil de sector nieuw leven inblazen. De Slowaken willen 6.500 hectare fruit vernieuwen. Deze klus moet in het jaar 2005 geklaard zijn. In de afgelopen drie jaar is in totaal 1.350 hectare fruit aangeplant. Ook de eerste ulocellen zijn in 1998 gebouwd. Nieuwe impulsen zijn hard nodig, want vanaf 1993 is de sector in verval geraakt.

De fruittelers in Slowakije telen vooral appelen, perziken, bessen, abrikozen en pruimen. In totaal stond er in 1997 ruim 6.300 hectare. Naast de beroepsteelt hebben veel Slowaken privé een boomgaard. Het klimaat en de bodem in Slowakije is erg geschikt voor fruitteelt. De opbrengsten per hectare zijn tot nog toe laag door een gebrek aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In 1997 kwam gemiddeld slechts achtduizend kilo appelen van een hectare. Veel bomen zijn ouder dan twintig jaar. Fruittelers met nieuwe aanplant plukten 35 tot 40 ton van een hectare. In totaal bedroeg de appeloogst in dat jaar 80.000 ton.

De Slowaakse fruitoogst kwam in 1997 uit op 133.000 ton. Hiervan was het aandeel van de beroepsteelt nog geen kwart. De grootste zorgen van de Slowaakse fruittelers zijn geldgebrek en een slechte afzetstructuur. De overheid subsidieert wel nieuwe aanplant en geeft krediet tegen gunstige voorwaarden, maar toch blijven het forse investeringen die afbetaald moeten worden. Daarnaast klagen de Slowaakse fruittelers over goedkope importen van appelen in de periode van september tot januari.

Amerikaanse perenexport stijgt

Amerikaanse fruitexporteurs hebben in het seizoen 1997/98 bijna 165.000 ton peren uitgevoerd. Hiermee was de export fors groter vergeleken met de twee seizoenen daarvoor. De Amerikanen profiteerden in 1997/98 van extra vraag uit Europa door een zeer matige perenproductie in de Europese Unie. Daarnaast waren Canada en Mexico ook goed aan de markt.

De belangrijkste klanten in de EU waren in het afgelopen seizoen Nederland, Engeland en Zweden. Vooral Nederlandse importeurs hadden veel belangstelling voor de Amerikaanse peren en kochten in 1997/98 ruim 9.000 ton. In het seizoen daarvoor was dat nog 1.000 ton. Naar Zweden exporteerden de VS bijna 8.000 ton in 1997/98 en naar Engeland ging 1.300 ton volgens de Amerikaanse statistieken.

Deel: ' Minimumimportprijzen voor kersen '
Lees ook