Ministerie van Middenstand en Landbouw België

10/08/99

PERSBERICHT

VEZELVLAS EU-STEUN : Minimumopbrengsten

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de bijzondere aandacht van telers en eerste verwerkers van vezelvlas op de nieuwe Europese reglementering in verband met de minimumopbrengsten en de te vervullen formaliteiten tot het bekomen van de steun.

MINIMUMOPBRENGSTEN

De productiesteun voor vezelvlas wordt slechts toegekend voor oppervlakten waarvan de opbrengst aan ongerepeld strovlas ten minste gelijk is aan een minimumopbrengst van 2,5 ton per hectare .

De in aanmerking te nemen opbrengst is de gemiddelde opbrengst aan ongerepeld stro van de oppervlakten waarop de steunaanvraag betrekking heeft.

De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de in ton uitgedrukte hoeveelheid ongerepeld strovlas die voor verwerking gereed is en bij het binnenbrengen in het verwerkende bedrijf gewogen is, gedeeld door de oppervlakte in hectare. Als het stro en het zaad evenwel apart worden geoogst, wordt bij het gewicht van het stro dat het verwerkend bedrijf is binnengebracht, het gewicht van het zaad opgeteld.

Ten einde de bevoegde instanties in staat te stellen de verplichte controles op de minimumopbrengsten te kunnen uitvoeren, moet vanaf 1999 het aantal ingehaalde balen strovlas in de daartoe voorziene kolom op verwerkingsverbintenis vermeld worden. Tevens moet een schets van elke opslagplaats bij de verwerkingsverbintenis gevoegd worden.

Op deze schets moet de fysieke locatie van het strovlas van ieder dossier in de opslagplaats/het verwerkend bedrijf getekend zijn met vermelding van het dossiernummer, het aantal balen en het totaal gewicht per dossier.

Ieder dossier moet daarenboven ook duidelijk identificeerbaar zijn in de opslagplaats/het verwerkend bedrijf zelf door middel van een etiket, dat het dossiernummer en de naam van de landbouwer waarmee het contract werd afgesloten of waarmee de verwerkingsverbintenis werd aangegaan, vermeldt.


Zoekwoorden:

Deel: ' Minimumopbrengsten Belgische vezelvlas EU-steun '
Lees ook