Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Experimenten met afkicken onder narcose

Minister Borst staat welwillend tegenover het eventueel voortzetten in 2002 van de experimenten met afkicken onder narcose van het project EDOCRA. Het ministerie van VWS is al bezig dit voor te bereiden.

De instellingen voor verslaafdenzorg die aan deze wetenschappelijke onderzoeken meedoen hebben hierom gevraagd. Ze willen voorkomen dat de expertise die zij opbouwen met deze behandelingsmethode niet verloren gaat in de periode tussen het eind van de proef en het verschijnen van het eindrapport.

Vorig jaar zijn de Jellinek-kliniek (Amsterdam), Parnassia (Den Haag), Novadic en Kentron (Breda) begonnen met het behandelen van 280 verslaafden. Zij kregen naltrexon toegediend. Dit is een middel dat de werking van heroïne blokkeert. De stof werkt direct, maar gaat gepaard met heftige ontwenningsverschijnselen. De helft van de proefpersonen onderging een snelle behandeling onder narcose gedurende vier uur. De andere helft kreeg de stof geleidelijker toegediend om te kijken of narcose wel echt nodig is.

Beide groepen zitten in de fase van nabehandeling. Eind dit jaar verschijnt een tussenrapport. Alleen als dit rapport gunstige vooruitzichten biedt voor afkicken onder narcose, zal de minister gehoorgeven aan het verzoek tot overbrugging. Een jaar later verschijnt het eindrapport. Er moet worden onderzocht of de afgekickte gebruikers niet terugvallen in hun oude gewoonte.

Zoekwoorden:

Deel: ' Minister Borst voor experimenten met afkicken onder narcose '
Lees ook