Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Borst weerlegt onjuiste informatie NRC Handelsblad

In een ingezonden brief in NRC Handelsblad reageert minister Borst op het hoofdredactioneel commentaar van die krant over de bestrijding van de meningokokkenziekte. Volgens de krant heeft het eventueel pas in 2002 beginnen met een algemene vaccinatie tegen meningokokken C zeker veertig kinderen het leven gekost. De minister noemt die uitspraak 'onjuist en daarmee volstrekt onverantwoord.'

Ook de opvatting van het NRC Handelsblad dat de minister en de Inspectie voor de Gezondheidszorg te veel een afwachtende houding hebben ten aanzien van het meningokokkenprobleem, wordt door de brief van Borst weerlegd.

Deel: ' Minister Borst weerlegt onjuiste informatie NRC Handelsblad '
Lees ook