TuinbouwNet


Minister Brinkhorst bezoekt Productschap Tuinbouw

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw heeft minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geïnformeerd over het belang van de sector voor de Nederlandse economie. "De tuinbouw exporteert jaarlijks voor een bedrag van meer dan 22 miljard gulden en biedt werk aan meer dan 200.000 mensen", zo hield productschapsvoorzitter J. van der Veen de minister voor.

"Het aandeel van de tuinbouw in de totale Nederlandse agrarische productie kwam vorig jaar uit op 42 procent en neemt nog steeds meer toe. De concurrentiepositie van de sector verdient meer aandacht van het ministerie", zo zei Van der Veen. De voorzitter van het PT wees de minister er ook nog op dat de Nederlandse tuinbouw gebaat is bij een snelle uitbreiding van de Europese Unie. Een verdere liberalisering van de wereldhandel staat eveneens hoog op het verlanglijstje van de sector.

Brinkhorst was op uitnodiging van het bestuur van het PT afgelopen dinsdag in het nieuwe onderkomen van het productschap in Zoetermeer. Bestuursleden maakten van de gelegenheid gebruik de minister te informeren over wat hen specifiek bezighoudt. De herstructurering van de glastuinbouw, het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen voor de zogenoemde kleine gewassen, het vastlopende verkeer, openbare groenvoorzieningen, nieuwe bloembollengrond en nog tal van onderwerpen werden onder de aandacht gebracht van de minister.

Brinkhorst ziet graag dat de agrologistiek in ons land in kaart wordt gebracht. De provincies in Nederland zal hij om een mening vragen over het ontwikkelen van nieuwe bollengronden. Verder hoopt de minister van landbouw dat volgende maand de nieuwe WTO-ronde in Seattle van start kan gaan. Tijdens het bezoek van Brinkhorst aan het PT was er nog geen overeenstemming over de agenda.

In het bestuur van het Productschap Tuinbouw is de hele tuinbouwketen vertegenwoordigd. Afgevaardigden van teelt, handel, detaillisten, verwerkers, veilingen, hoveniers en vakbonden hebben een zetel.

Deel: ' Minister Brinkhorst bezoekt Productschap Tuinbouw '
Lees ook