Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Minister Brinkhorst opent 'Het LNV-Loket'


17 juni 2002 -
Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag officieel Het LNV-Loket geopend. In de komende jaren zal dit nieuwe onderdeel van LNV de dienstverlening aan de relaties van het ministerie stapsgewijs verbeteren. Het gaat dan niet alleen om informatievoorziening, maar ook om de afhandeling van transacties. De eerste resultaten van de klantvriendelijker aanpak zijn een gratis telefoonnummer en een internetsite.

Relaties hoeven zich nu niet meer af te vragen of zij met een bepaalde vraag bij Bureau Heffingen, Laser of nòg een andere LNV-dienst terecht moeten: zij kunnen met vragen over alle regelingen van LNV bellen met het gratis telefoonnummer van Het LNV-Loket, 0800-2233322. Daar is de gevraagde informatie aanwezig, zo niet dan wordt men doorverbonden met degene die wèl het juiste antwoord heeft.

Op een vergelijkbare manier biedt de internetsite van Het LNV-Loket, www.minlnv.nl/loket, één ingang naar de informatie over subsidies en regelingen die bij verschillende uitvoerende diensten zijn ondergebracht. Tot nu toe stond die informatie verspreid over de LNV-site. Deze informatie is nu voor het eerst per doelgroep toegankelijk gemaakt. Bovendien is het mogelijk online een aantal formulieren en brochures aan te vragen en bijvoorbeeld het formulier 'Wijziging registratie MINAS' in te vullen. Dit is een veelgebruikt formulier waarmee klanten hun MINAS-deelname kunnen wijzigen. Een gebruikerscode en wachtwoord fungeren hierbij als handtekening van de klant. In de komende jaren zal de site van Het LNV-Loket steeds meer mogelijkheden bieden voor tweerichtingsverkeer. Te zijner tijd krijgen de relaties de mogelijkheid de eigen gegevens via het internet te bekijken en hoeven zij eerder aangeleverde gegevens niet meer opnieuw in te vullen. Dat zal leiden tot een vermindering van de administratieve lasten.

Deel: ' Minister Brinkhorst opent het lnv-loket '
Lees ook