Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/035

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

10 maart 2003

Nr. 03/035

Minister De Geus past ontslagbesluit aan

Bedrijven die werknemers detacheren bij opdrachtgevers, mogen in geval van ontslag alleen nog bij uitzondering afwijken van het `dienstjarenbeginsel': de regel dat de laatst aangenomen werknemer er als eerste uitgaat. Namelijk alleen als de zakelijke relatie met de opdrachtgever vervanging van een gedetacheerde werknemer op grond van het dienstjarenbeginsel in de weg staat. Dat is bijvoorbeeld het geval als de persoonlijke kwaliteiten van de gedetacheerde voor de opdrachtgever van belang zijn of als er gevaar bestaat dat vervanging de voortgang van de werkzaamheden schaadt.

Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe het ontslagbesluit aangepast. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De minister volgt daarmee het advies van de Stichting van de Arbeid.

De Geus vroeg de stichting om het advies naar aanleiding van de ontslagzaak bij het automatiseringsbedrijf CMG Nederland. In die zaak bepaalde de rechter dat ook het automatiseringsbedrijf een beroep kon doen op een beperkte toepassing van het dienstjarenbeginsel zoals dat geldt voor uitzendbureaus. De minister vond dat de rechterlijke uitspraak leidde tot onduidelijkheid en nadelig was voor de rechtszekerheid van werknemers en werkgevers. Door de wijziging van het ontslagbesluit wordt duidelijk dat de ontslagregels voor uitzendbureaus alleen gelden voor uitzendbureaus. Voor andere bedrijven die personeel bij opdrachtgevers tewerkstellen gelden de normale ontslagregels waarvan ze dus alleen in uitzonderingssituaties kunnen afwijken.

De nieuwe ontslagregels gelden voor alle ontslagverzoeken die na de dag van publicatie van deze wijziging van het ontslagbesluit in de Staatscourant bij het Centrum voor Werk en Inkomen worden ingediend. Bij een collectief ontslag is de datum van de melding bepalend of de oude dan wel de nieuwe ontslagregels worden toegepast.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van minister De Geus over wijziging van het Ontslagbesluit
2003

Deel: ' Minister De Geus past ontslagbesluit aan '
Lees ook