Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

AIVD

Minister De Vries (BZK) brengt Sociaal Jaarverslag Rijk uit

5 juni 2002

Vandaag heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het Sociaal Jaarverslag Rijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Sociaal Jaarverslag Rijk wordt dit jaar voor het eerst uitgebracht en legt, in detail, verantwoording af over het gevoerde personeelsbeleid in de sector Rijk in 2001.

In de huidige kabinetsperiode is het aantal ambtenaren gestegen met ongeveer 4 procent tot ruim 120.000, vooral bij de ministeries van Algemene Zaken, BZK, Justitie en SZW. De uitbreiding van ambtenaren op het ministerie van BZK heeft vooral betrekking gehad op veiligheidsbeleid en grote stedenbeleid. Bij Justitie is de groei vooral toe te schrijven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst, de kinderbescherming en de gerechtelijke diensten. De ontwikkeling bij SZW hangt samen met de voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe wetgeving sociale zekerheid en het terughalen van een deel van de ARBVO-organisatie als agentschap SZW. Daarbij heeft de stijgende lijn van het aantal vrouwen zich ook voortgezet van 33,8 procent in 1998 naar 37, 3 procent in 2001. Het aantal medewerkers van 55 jaar en ouder is sinds 1998 met 40 procent toegenomen. Opvallend is een sterke groei in de instroom van medewerkers van 40 jaar en ouder. Hun aandeel is in 2001 ruim 23 procent van de totale instroom.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktpositie van de collectieve sector is door tal van maatregelen uit het rapport van de commissie van Rijn (februari 2000) aan het verbeteren. Zo is er op het gebied van de
arbeidsmarktcommunicatie een aantal belangrijke stappen gezet: de campagne Werken bij het Rijk is van start gegaan en de internetportal www.werkenbijdeoverheid.nl is geopend. Deze site heeft onlangs de miljoenste bezoeker mogen verwelkomen.

Om de kwaliteit van het overheidspersoneel te waarborgen is er in 2001 fors geïnvesteerd in scholing en bedrijfsopleidingen: gemiddeld 1200 euro per medewerker van het Rijk.

---

Deel: ' Minister De Vries (BZK) brengt Sociaal Jaarverslag Rijk uit '
Lees ook