Vlaamse overheid

Reactie op voorstellen Europees Commissaris Fischler

Er moet meer Europees geld gaan naar plattelandsontwikkeling én de multifunctionele rol van de landbouw moet bevestigd blijven in het Europese landbouwmodel. Maar het inkomen van de landbouwers moet daarbij wél gegarandeerd blijven. Dat is, in essentie, de reactie van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua op de door Europees commissaris Fischler voorgestelde hervorming van het Europees landbouwbeleid.

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua heeft grote vragen bij de voorstellen tot hervorming van het Europees landbouwbeleid, zoals voorgesteld door Commissaris Fischler. Fischler deed die voorstellen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van dat Europees landbouwbeleid. Commissaris Fischler wil, in grote lijnen,
1. De uitbreiding van de zogeheten tweede pijler. Met andere woorden: het ontwikkelen van de plattelandsontwikkeling, van milieuvriendelijke landbouw; wat een goed uitgangspunt is.
2. Om dit te realiseren, wil hij de directe inkomenssteun loskoppelen van de productie.en deze steun bovendien afbouwen.

Plattelandsontwikkeling niet op kosten van landbouwers

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua staat achter het grotere belang voor de plattelandsontwikkeling, de tweede pijler. Maar ze acht het onaanvaardbaar dat het geld daartoe zou worden gehaald bij de kleine en middelgrote landbouwbedrijven. In de huidige voorstellen zijn het namelijk die ondernemingen die ook nog eens zullen moeten betalen voor de uitbreiding van de plattelandsontwikkeling. Onmogelijk, zo meent Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua. De Vlaamse minister van Landbouw opteert daarentegen bij de uitbreiding van de 2de pijler voor een gebiedsdekkende landbouw waarbij het voor Vlaanderen belangrijk is dat verstedelijkte gebieden erkend worden als gebieden met specifieke problemen op het vlak van landbouw. Bovendien houdt de minister absoluut vast aan de bevestiging van de multifunctionele rol van de landbouw. Landbouw moet voldoen aan nieuwe maatschappelijke eisen. Dat kan enkel door die ondernemingen die hiervoor openstaan te helpen via stimulering; niet door hun inkomen te verminderen. De financiering voor de uitbouw van deze vernieuwde land- en tuinbouw moet, steeds volgens de minister, komen van de zeer grote bedrijven, via het instellen van subsidieplafonds, én uit de afbouw van de exportondersteuning.

Inkomenssteun moet behouden blijven
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua houdt absoluut vast aan de inkomenssteun voor de Vlaamse boeren. De directe inkomenssteun loskoppelen van de productie is toegeven aan de verdergaande liberalisering, is zeker geen garantie voor de voedselzekerheid én zal terug leiden tot een oncontroleerbare productie. Commissaris Fischler stelt een afbouw van de inkomenssteun voor van 3 procent per jaar - met totaal 20 procent afbouw over 7 jaar - voor landbouwbedrijven die meer dan 5000 euro per jaar steun ontvangen. In Vlaanderen worden door die maatregel liefst 10.422 bedrijven op een totaal van 31.158 in hun inkomen geraakt. Het betreft dan nog precies die grondgebonden en zelfstandige bedrijven die Vlaanderen nodig heeft én voor de voedselproductie én voor het behoud van de open ruimte.

Tenslotte: als de voorstellen van Commissaris Fischler bewaarheid worden, kan niemand voorspellen hoe de productie zal evolueren. Productiebeheersing is nodig om exportproductie te vermijden. Wanneer de steun wordt losgekoppeld van de productie, is de ontwikkeling van de productie niet te beheersen.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be


---

Deel: ' Minister Dua niet raken aan het inkomen van de landbouwer '
Lees ook