Minister Edith Schippers opent 3rd International One Health Congress

PERSBERICHT

Minister Edith Schippers opent 3rd International One Health Congress

15 Maart 18.15-19.30 uur| RAI Amsterdam

Op 15 maart opent minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 3rd International One Health Congress (IOHC2015). Dit internationale congres wordt van 15-18 maart gehouden in RAI Amsterdam.

IOHC2015 brengt wetenschappers, professionals en beleidsmakers bij elkaar met als doel om infectieziekten vroegtijdig op te sporen en de verspreiding ervan te voorkomen, nu en in de toekomst. Het centrale thema van het congres is Prevention at the source. IOHC2015 verwelkomt deelnemers uit meer dan 70 landen.

Infectieziekten hebben een steeds groter impact op mens en dier. Recente uitbraken van zoÃnosen zoals Ebola, MERS en Q koorts in Nederland laten de wereldwijde sociaal economische impact van infectieziekten zien en onderstrepen het belang van nauwe internationale samenwerking.

Nederland is het tweede exportland van agrarische producten in de wereld. Het voorkomen en bestrijden van infectieziekten bij zowel mens als dier is daarom voor Nederland van grote economische en sociale waarde.

Programma opening

18.15-18.25 hrs Welcome by Chair of the Organizing Committee, Professor

Dr Anton Pijpers

18.30-18.45 hrs Minister Edith Schippers, Ministry of Health, Welfare and

Sport

18.50-19.00 hrs Opening ceremony

19.00-19.30 hrs Keynote lecture Nobel laureate Peter Doherty

Over het 3rd International One Health Congress

Het congres wordt georganiseerd door een vooraanstaand Organiserend Comité waarin One Health organisaties en instituten breed zijn vertegenwoordigd. Vooraanstaande internationale organisaties zoals WHO, FAO en OIE ondersteunen de organisatie. Professor Dr. Anton Pijpers, vice president van de Raad van Bestuur van Universiteit Utrecht en Professor Dr. Ab Osterhaus, prominent viroloog en griepexpert, zijn benoemd tot voorzitter van respectievelijk het Organiserend Comite en de Wetenschappelijke Adviesraad van het congres. Meer informatie: www.iohc2015.com

Over One Health

One Health erkent dat de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Mensen en dieren hebben sociaal economische interacties door direct fysiek contact, de voedselketen en hun leefomgeving. Ongeveer 75% van nieuw opkomende ziekten bij de mens vinden hun oorsprong in zoÃnotische verwekkers. Dit betekent dat ziekteverwekkers van nature worden overgedragen van dieren op mensen. De gezondheid van alle soorten kan worden gewaarborgd bij het verbeteren van de samenwerking tussen gezondheidsprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en het bedrijfsleven zodat effectieve oplossingen, regels en beleid kunnen worden ontwikkeld.

Deel: ' Minister Edith Schippers opent 3rd International One Health Congress '


Lees ook