MINVENW

Nummer: 5885
27 december 1999

Persberichten '99

MINISTER EN STAATSSECRETARIS BEZOEKEN MILLENNIUM-WERKERS

Op vele plaatsen in het land zijn met de millenniumovergang functionarissen paraat om bij een onverhoopte storing direct te kunnen ingrijpen. Zo ook bij Verkeer en Waterstaat, die de zorg heeft voor veel vitale objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels. Computers en software zijn gecontroleerd en voor zover nodig aangepast en uitvoerig getest. Voor alle V&W-objecten zijn noodscenarios gemaakt voor het geval zich toch storingen voordoen.

De regionale directies van Rijkswaterstaat hebben coördinatiecentra ingericht en tal van andere diensten zijn evenzo op 31 december en de dagen erna paraat zoals de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, KNMI, en Kustwacht. In Den Haag voert het Departementaal Coördinatiecentrum voor Verkeer en Waterstaat de centrale regie.

Namens de gehele rijksoverheid zijn het Nationaal Coördinatiecentrum en het Nationaal Voorlichtingscentrum bemand, die zijn gehuisvest in het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister T. Netelenbos en staatssecretaris drs. M. de Vries leggen op 31 december enkele korte werkbezoeken af om de V&W-medewerkers die deze keer niet Oud en Nieuw in huiselijke kring kunnen vieren, een hart onder de riem te steken.

Om 20.00 uur brengen de bewindsvrouwen een bezoek aan het Departementaal Coördinatiecentrum, waarna de minister de Verkeerscentrale van RWS in Noord-Holland en de Kustwacht in IJmuiden bezoekt. De staatssecretaris bezoekt de calamiteitenkamer van RWS Zuid-Holland in Dordrecht. s Middags bezoekt mevrouw De Vries het Telecommunicatie Coördinatiecentrum in Hilversum en het monitoringstation van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie in Nederhorst den Berg.

H. Houtman, 070 - 3516100


Deel: ' Minister en staatssecretaris bezoeken millennium-werkers '
Lees ook