Ingezonden persbericht


29 Mar 2010

Minister Eurlings opent IABR tentoonstelling in Sào Paulo

Op 7 april 2010 opent Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, de tentoonstelling A Cidade Informal do Séc. XXI (De Informele Stad in de 21 Eeuw) in Paraisópolis in Sào Paulo, Brazilië. In deze favela, met zijn 77.000 inwoners één van de grootste in de stad, hebben gedurende de afgelopen twee jaar teams van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en de Dienst Stedenbouw Sào Paulo (SEHAB) projecten ontwikkeld die gericht zijn op de integratie van deze sloppenwijk in de omliggende stedelijke structuur. Deze projecten worden in de komende jaren ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De tentoonstelling is een samenwerking van de IABR en SEHAB, met de ETH Zürich en Sào Paulo's Museu da Casa Brasileira (MCB) en zal open zijn van 7 april tot 12 mei in het MCB terwijl de verschillende projecten ook op hun oorspronkelijke locaties en in de openbare ruimte van Sào Paulo te zien zullen zijn.

De kern van de tentoonstelling vormt Squat, onderdeel van Open City: Designing Coexistence, de hoofdtentoonstelling van de recente 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) in Rotterdam. De tentoonstelling wordt aangevuld met andere SEHAB-projecten die als doel hebben een brug te slaan tussen de formele en de informele stad om zo concreet te werken aan een betere, meer duurzame toekomst van de stad.

A Cidade Informal do Séc. XXI
A Cidade Informal do Séc. XXI, de informele stad in de 21e eeuw, is een interactieve tentoonstelling, samengesteld door de Braziliaanse architect Marisa Barda, die projecten van zowel Braziliaans als niet-Braziliaanse architecten toont door middel van een focus op vier thema's die samen het beste de problemen van de favelas vertegenwoordigen: Connecties, Transities, Verwezenlijking en Transformaties.

Het idee om projecten bijeen te brengen die de informele stad (opnieuw) ontwerpen komt op een vanzelfsprekende wijze voort uit de projecten die de Squat tentoonstelling van de 4e IABR, Open City: Designing Coexistence in Rotterdam liet zien. Squat, samengesteld door IABR subcuratoren Jörg Stollmann en Rainer Hehl, ontwikkelde projecten speciaal voor Paraisópolis die werden ontworpen door zes bureaus: Urban Think Tank (Venezuela), Elemental (Chili), Christian Kerez (Zwitserland), Ciro Pirondi, Marcos Boldarini, en MMBB (Brazilië).

Andere onderdelen van A Cidade Informal do Séc. XXI worden gevormd door werk van studenten van de Graduate School of Design van Harvard University, gecoördineerd door Christian Werthman (dit project richt zich op een andere favela, Cantinho do Ceu en werd getoond tijdens de 4e IABR tentoonstelling Parallel Cases//IABR@RDM); het werk van studenten van Columbia University, NY, gecoördineerd door Urban Think Tank (Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner) dat verschillende aspecten van de informele gebieden in Sào Paulo aan bod laat komen; en projecten van studenten van de Escola da Cidade in Sào Paulo. Onderdeel van de tentoonstelling is de tijdens de 4e IABR gelanceerde projectsite UrbanInform.net. Ook zullen er debatten gevoerd worden over de huidige staat van de informele stad en zijn toekomst, met o.a. de Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi en de architect Sergio Magalhàes, de man achter het Favela-Bairro Project in Rio de Janeiro.

Structurele samenwerking IABR en Sào Paulo
De nauwe samenwerking met de Dienst Stedenbouw van Sào Paulo, SEHAB, past in het beleid van de IABR om resoluut te kiezen voor een engagement met de praktijk van het stad-maken. Deze samenwerking zal de komende jaren worden voortgezet. Dit voorjaar wordt opnieuw een locatie in Sào Paulo gekozen die na twee jaar van onderzoek en projectontwikkeling door internationale teams tijdens de 5e IABR in 2012 in zowel Rotterdam als Sào Paulo wordt gepresenteerd. Het uitgangspunt is dat ook deze projecten mettertijd daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Deel: ' Minister Eurlings opent IABR tentoonstelling in São Paulo '
Lees ook