Federatie van Ouderverenigingen

Wvg

26 september 2001

Minister gaat rechten Wvg-gebruikers in wet verankeren

De FvO is zeer verheugd over toezeggingen van minister Vermeend om de rechten van de Wvg-gebruiker in de wet te verankeren. In een Algemene Maatregel van Bestuur zal een protocol worden uitgewerkt voor de nadere omschrijving van deze rechten. De minister heeft toegezegd dit op korte termijn te willen regelen. Verder zegde de minister toe om nog deze kabinetsperiode met een bouwstenen notitie te komen waarin hij de contouren zal schetsen van een nieuw voorzieningenstelsel. In deze notitie zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de rechten van de gebruiker. De minister deed zijn toezegging op 13 september tijdens de behandeling van de evaluatie van de Wvg en het regerings-standpunt hierover in de Vaste Commissie van SoZaWe.Na het uitkomen van de derde evaluatie van de Wvg en het regeringsstandpunt in dezen, waren de FvO, de CG-Raad, de ouderenbonden en de FNV uitermate teleurgesteld. De regering was niet van plan belangrijke verbeteringen in de wet aan te brengen en liet met haar standpunt mensen met een handicap in de kou staan. De gezamenlijke belangenorganisaties startten een actie. Zowel de minister als de Kamerleden verwezen in het debat naar de vele honderden klachten, brieven, kaarten en e-mails die zij de afgelopen weken hadden ontvangen van Wvg-gebruikers.

Zoekwoorden:

Deel: ' Minister gaat rechten Wvg-gebruikers in wet verankeren '
Lees ook