expostbus51


MINISTERIE OSW

https://www.os.minbuza.nl

OS: Minister Herfkens bezoekt Macedonië

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking)
is vanmorgen 6 april met een Fokker 60 van de
Koninklijke Luchtmacht vertrokken naar Skopje,
de hoofdstad van Macedonië. Ze keert in de
loop van 7 april terug op vliegveld
Valkenburg.

Met haar bezoek wil de bewindsvrouw bezien hoe
de Macedonische regering verder kan worden
ondersteund bij het opvangen van de gevolgen
van de crisis in Kosovo. De armste voormalige
deelrepubliek van de Joegoslavische Federatie
slaagt er sinds haar onafhankelijkheid van

1991 in om ondanks onder meer de economische problemen en de etnische verscheidenheid in
vrede te leven. Door de komst van de grote
aantallen vluchtelingen lopen de spanningen
echter op.

In haar gesprekken met Macedonische
autoriteiten wil minister Herfkens
inventariseren hoe Ontwikkelingssamenwerking
de regering extra kan ondersteunen. De
bewindsvrouw plaatste Macedonië onlangs op de
lijst van negentien landen waarmee Nederland
langdurig, structureel, en bilateraal wil
blijven samenwerken. Nederlands onderhoudt
sinds 1992 een ontwikkelingsrelatie met het
land.

Minister Herfkens zegde tot op heden meer dan
twintig miljoen gulden aan noodhulp toe voor
internationale hulporganisaties en het
Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van opvang
van Kosovaarse vluchtelingen en ontheemden in
Macedonië, Albanië en Montenegro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de woordvoerder van de minister: Bram van
Ojik, 070-3484174 of 06-22976686.


06 apr 99 10:52

Deel: ' Minister Herfkens bezoekt Macedonië '




Lees ook