Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419738Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Persbericht
Datum: 28 augustus 2001
Nummer: 103/01

MINISTER HERFKENS BRENGT BEZOEK AAN MACEDONIE

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) bezoekt op 3 en 4 september 2001 Macedonië om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de situatie. Dit mede met het oog op een mogelijke donorconferentie. De betrokken partijen in Macedonië doen in het Akkoord van Ohrid een beroep op de internationale gemeenschap om snel een bijeenkomst samen te roepen ter (financiële) ondersteuning van het vredesproces. Macedonië is een van de landen waarmee Nederland structureel samenwerkt. Nederland behoort al enkele jaren tot de grootste bilaterale donoren. Recent stelde Ontwikkelingssamenwerking nog vijf miljoen gulden extra beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het verminderen van de spanningen. Zo startte onlangs een training voor jonge en aankomende journalisten met als doel het bevorderen van een evenwichtige berichtgeving. Ook vertegenwoordigt Nederland Macedonië in de kiesgroep bij Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds.

Nederland ondersteunt de hervormingsgerichte koers van Macedonië sinds de vreedzaam verkregen onafhankelijkheid van Joegoslavië in 1991. Dit mede vanuit de gedachte dat een stabiel en welvarend Macedonië van belang is voor de stabiliteit op de Balkan. Evenals in 2000 is met de samenwerking in 2001 vijftig miljoen gulden gemoeid. De samenwerking is in overleg met de Macedonische autoriteiten toegespitst op de sectoren onderwijs, landbouw en (financieel) openbaar bestuur / financiële infrastructuur.

Ook komt Macedonië in aanmerking voor begrotingssteun en worden activiteiten op het gebied van mensenrechten, democratisering, en vredesopbouw gefinancierd. Van meet af aan zijn ook projecten van Max van der Stoel, voormalig Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden, ondersteund. Deze projecten zijn gericht op vermindering van de interetnische spanningen en op verbetering van de achterstandspositie van de Albanese bevolkingsgroep. Ook de reeds voor het uitbreken van de gewelddadigheden toegezegde steun aan de South East Europe University, een particuliere meertalige Albanese universiteit, vindt plaats vanuit de wens om bij te dragen aan conflictbeheersing.

///NOOT VOOR DE REDACTIE:
Meer weten over de Nederlandse hulp aan de Balkan in het algemeen en Macedonië in het bijzonder? Kijk op www.minbuza.nl en klik op de notitie 'Westelijke Balkan: de Nederlandse rol in een veranderend landschap' die de Tweede Kamer op 29 juni toeging. Voor meer informatie over het bezoek van minister Herfkens kunt u bellen met Didier Seroo van de Directie Voorlichting en Communicatie, 070-3486632.


----

===

Deel: ' Minister Herfkens brengt bezoek aan Macedonie '
Lees ook