Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Persbericht nr. 193

Minister Herfkens en minister Pronk naar duurzaamheidconferentie op Bali

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking en milieuminister Pronk zullen van 4 tot en met 7 juni deelnemen aan een ministeriele bijeenkomst op Bali ter voorbereiding van de Wereldtop over duurzame ontwikkeling (World Summit on Sustainable Development) in Johannesburg, Zuid-Afrika. Op de bijeenkomst in Bali staat de uitwerking van het slotdocument en het daaruit voortkomende actieplan van de WSSD centraal. Daarbij ligt de nadruk op de onderwerpen; water, energie, gezondheid, plattelandsontwikkeling en biodiversiteit.

Van 26 augustus tot en met 4 september vindt in Johannesburg de Wereldtop over duurzame ontwikkeling plaats. Deze conferentie is het vervolg op de tien jaar geleden in Rio de Janeiro (Brazilië) gehouden United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) De afspraken van Rio zijn vastgelegd in een actieprogramma voor duurzame ontwikkeling. Tijdens de top in Johannesburg moeten concrete acties worden afgesproken om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Die acties moeten bijdragen aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, het verminderen van armoede en het bevorderen van toegang tot essentiële levensbehoeften zoals schoon water en onderwijs.

De wereldtop in Johannesburg bouwt voort op afspraken die recent zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in Doha en de conferentie Financing for Development in Monterrey waar onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie concrete toezeggingen hebben gedaan voor de financiering van de Millenniumdoelen.

Noot:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bram van Ojik, 06-22976686

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Babette Graber, 070-339 2405 of 06-53660361

Zie ook www.minbuza.nl onder 'ontwikkelingssamenwerking'.

Zie ook www.johannesburgsummit.org .

===

Deel: ' Minister Herfkens en Pronk naar duurzaamheidconferentie op Bali '


Lees ook