Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Persbericht

Ministerie van Buitenlandse Zaken

26 april 2002

Minister Herfkens naar VN-Kindertop in New York

Minister Eveline Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking zal de Nederlandse delegatie leiden naar de tweede Wereldtop voor Kinderen, die van 8 tot 10 mei in New York door de Verenigde Naties wordt georganiseerd. Tijdens deze speciale zitting komen ruim 70 staatshoofden, regeringsleiders, niet-gouvernementele organisaties en jongeren in New York bijeen om een nieuw actieplan op te stellen dat moet leiden tot het verbeteren van de positie van kinderen in de wereld. Nederland vindt het van groot belang dat het actieplan, zoals dat tijdens de eerste VN Kindertop in 1990 door 181 landen werd overeengekomen, wordt herbevestigd en vernieuwd. Hierbij moeten de rechten van kinderen centraal staan zodat bijvoorbeeld basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater geen gunst zijn maar een opeisbaar recht voor kinderen. Nederland zet zich verder in voor een totale afschaffing van kinderarbeid, het verbeteren van reproductieve en seksuele gezondheid van jongeren en een duidelijke verwijzing in het slotdocument van de Kindertop naar de Verklaring van de Rechten van het Kind om kinderrechten te waarborgen via dit meest geratificeerde verdrag ter wereld.

Druk op de VS


---

Deze drie belangrijke onderdelen zijn momenteel nog inzet van een stevige discussie tussen VS en EU omdat tot op heden economische, sociale en culturele rechten door de VS niet worden erkend. Somalie en de VS zijn de enige twee landen van de in totaal 157 landen, die in 1990 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind niet hebben geratificeerd. Het tweede onderwerp van onderhandeling betreft het feit dat de VS en Canada weigeren te bevestigen dat alle vormen van kinderarbeid moeten worden uitgebannen en niet alleen maar de allerergste vormen. Het laatste gevoelige punt is een goede toegankelijkheid van diensten voor reproductieve gezondheid zoals sexuele voorlichting, toegang tot veilige abortus, voorbehoedsmiddelen, zorg voor moeder en kind. De VS is uitermate afhoudend als het gaat om verwijzing naar deze reproductieve rechten terwijl goede voorzieningen en voorlichting op dit gebied nu juist 11 miljoen abortussen per jaar kunnen voorkomen, 27 miljoen ongewenste zwangerschappen kunnen vermijden en 825.000 kinderen jonger dan een jaar in leven kunnen blijven. Nederland besteedt dan ook 4 procent van het ontwikkelingsgeld aan reproductieve gezondheidszorg.

1990


---

Het eerste actieplan dateert uit 1990. Een aantal belangrijke doelen uit dit plan zijn behaald; polio is bijna uitgeroeid, dankzij jodering van zout zijn 90 miljoen nieuwgeborenen beschermd tegen hersenbeschadiging door jodiumgebrek, gaan meer kinderen dan ooit tevoren naar school en hebben veel van hen hun vaccinaties gehad. Maar er zijn ook problemen bijgekomen; kinderen zijn vaker slachtoffer van conflicten en burgeroorlogen en verspreiding van hiv/aids heeft veel kinderen ziek of wees gemaakt. Nederland zal zich sterk maken de rechten van kinderen zo goed mogelijk te waarborgen.

Uitnodiging aan de pers en fotoredacties:


---

Op woensdag 1 mei om 12.00 uur geeft minister Herfkens samen met de Renee Zandvliet en Willemijn Aerdts (twee Nederlandse jongerenvertegenwoordigers naar de Kindertop) een persconferentie in Nieuwspoort (Wandelganger 2).

De persconferentie wordt voorafgegaan door een symbolisch evenement 'Op naar de Top' op het Binnenhof, waarbij de minister samen met de twee jongeren zal worden 'gelanceerd' naar New York. Voor deze manifestatie wordt een reusachtig lanceerplatform gebouwd waarin zich de originele lift bevindt waarmee Annie M.G. Schmidt's Abeltje ooit naar New York vloog. Kinderen zullen de lanceerbasis met flikflaks, radslagen en andere acrobatische kunsten beklimmen en via vlaggen aandacht vragen voor de agendapunten van de kindertop. Renee en Willemijn zullen de minister interviewen waarna ze op spectaculaire wijze richting New York zullen worden 'gelanceerd'. Deze symbolische daad is de afsluiting van de landelijke campagne van het Platform VN-Kindertop waarbij een coalitie van ruim veertig jongeren- en ontwikkelingsorganisaties de krachten heeft gebundeld om aandacht te vragen voor de rechten van kinderen.

Leden van de pers zijn van harte welkom.

Deel: ' Minister Herfkens naar VN-Kindertop in New York '
Lees ook