Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419654Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht
Datum: 27 augustus 2001
Nummer: 101/01

MINISTER HERFKENS NAAR VN-KINDERTOP

Minister Eveline Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking zal de Nederlandse delegatie leiden naar de tweede Wereldtop voor Kinderen, die van 19 tot 21 september 2001 in New York door de Verenigde Naties wordt georganiseerd. Tijdens de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komen regeringsleiders, staatshoofden, niet-gouvernementele organisaties en jongeren in New York bijeen om de leefsituatie van kinderen in de wereld te bespreken en te komen tot een hernieuwd actieplan met maatregelen ter verbetering van
de situatie van kinderen.

Nederland vindt het van groot belang dat het actieplan, zoals dat tijdens de eerste Kindertop in 1990 door 181 landen werd overeengekomen, wordt herbevestigd en vernieuwd. In het actieplan moeten de rechten van kinderen centraal staan, waarbij kinderen zelf een stem krijgen en ze het recht hebben aanspraak te maken op basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en drinkwater. Andere belangrijke aandachtspunten voor Nederland zijn: het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid; toegang tot goede voorzieningen en diensten voor reproductieve gezondheid voor iedereen; het onderstrepen dat kinderen als individu, zowel binnen als buiten het gezin, rechten en plichten hebben.

Nederland is een van de weinige landen die 0,8 procent van het BNP besteden aan ontwikkelingssamenwerking en is een van de grootste donoren van Unicef (VN-Kinderfonds), UNDP (VN-Ontwikkelingsfonds), UNFPA (VN-Bevolkingsfonds) en UNAIDS (VN-aidsfonds). Daarbij is in de afgelopen tien jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden. Veel programma's worden ondernomen op het gebied van onderwijs, gezondheid, voeding, drinkwater en sanitatie en gendergelijkheid. De helft van de 1,2 miljard mensen die van minder dan 1 dollar per dag leeft is kind. Nederland is dan ook van mening dat verbetering van de positie van kinderen alleen volledig tot stand kan komen als er op alle terreinen van ontwikkelingssamenwerking aandacht wordt besteedt aan het verbeteren van de situatie van kinderen.

Een aantal belangrijke doelstellingen van de Kindertop in 1991 zijn behaald: polio is bijna uitgeroeid, meer kinderen dan ooit gaan naar school en hebben hun vaccinaties gehad. Kindersterfte is met één derde teruggedrongen. Maar het afgelopen decennium zijn veel kinderen slachtoffer geworden van etnische conflicten en burgeroorlogen en heeft de verspreiding van HIV/AIDS veel slachtoffers gemaakt.

Deel: ' Minister herfkens naar VN-kindertop '
Lees ook