Ministerie van Buitenlandse Zaken

Minister Herfkens op de bres voor goedkope medicijnen voor armen

Minister Herfkens op de bres voor goedkope medicijnen voor armen
---

Vandaag bepleit minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking tijdens het debat Medicijnen Voor De Armen: Kansen Voor Qatar (zie noot voor de redacties) een ruimhartige interpretatie van het akkoord over Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights. Dit zogenoemde TRIPs-akkoord regelt onder meer het octrooirecht voor medicijnen en is een van de meest omstreden afspraken van de vorige wereldhandelsronde. Zo is afgelopen maanden veel te doen geweest over de hoge prijzen van Aids-remmers in ontwikkelingslanden, die wel worden geweten aan de twintig jaar durende octrooibescherming voor medicijnen.

De minister dringt in haar toespraak met name aan op de noodzaak van herziening van de verdragsbepaling dat regeringen alleen dwanglicenties mogen uitgeven aan nationale bedrijven die exclusief voor de eigen, nationale markt produceren. Herfkens: "Dat sluit de groep armste landen effectief buiten. Ze hebben geen eigen industrie aan wie ze een licentie kunnen geven." De bewindsvrouw is dan ook blij met de inspanningen van de Europese Unie om te bereiken dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) het volgende maand in Qatar eens worden over een oplossing hiervoor als onderdeel van een speciale ministersverklaring over TRIPs en gezondheid in ontwikkelingslanden. Een oplossing van de problemen rond TRIPs is volgens de minister een essentiële voorwaarde om de ontwikkelingslanden het vertrouwen in de legitimiteit van de WTO terug te geven en de komende ronde van het wereldhandelsoverleg tot een succes te maken.

De argumenten van de farmaceutische industrie voor een striktere interpretatie van het TRIPs-akkoord kunnen de minister niet overtuigen. Herfkens: "Het belangrijkste argument is dat elke verslapping van het patentregime zou leiden tot een vertraging in het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Ik zet vraagtekens bij de sombere visie dat research and development naar aidsmedicijnen nu al is verminderd tengevolge van dwanglicenties. Bij beslissingen over investeringen in onderzoek spelen opbrengsten uit patentbescherming in arme landen geen rol van betekenis. De armen daar zullen geoctrooieerde Aids-remmers toch niet kunnen betalen, omdat ze te duur zijn. Wat telt zijn vooral de perspectieven op de thuismarkt, in de rijke landen."

Minister Herfkens blijft graag met de industrie in gesprek over goede voorstellen voor prijsdifferentiatie: "Het is een kwestie van solidariteit dat patiënten in rijke landen naar de omvang van hun portemonnee betalen en de prijzen voor de armen flink worden verlaagd. Op die manier kan de industrie investeringen terugverdienen bij de rijken. We moeten dat zo inrichten dat teruglekken van de goedkope medicijnen naar onze markten absoluut wordt voorkomen."

Deel: ' Minister Herfkens op de bres voor medicijnen voor armen '
Lees ook