Gemeente Tilburg17-03-2000

Tilburg innoverend in onderwijs Nederland
Minister Hermans opent Tilburg OnderWijsNet

Maandag 20 maart om 16.00 uur opent minister Hermans van Onderwijs in de Mytylschool Tilburg het Tilburgse OnderWijsNet (www.TOWN.nl). TOWN is een stedelijk elektronisch netwerk, een soort intranet, dat alle Tilburgse scholen op elk denkbaar niveau - primair basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, speciaal onderwijs, volwassen educatie, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs - digitaal met elkaar verbindt. De aanpak en opzet van dit netwerk is uniek in Nederland. Ook het Ministerie van Onderwijs onderkent dit.

Informatie Communicatie Technologie (ICT) is niet meer weg te denken in de hedendaagse samenleving. Zeker op het gebied van onderwijs zijn snelle informatiedragers onmisbaar. Landelijk is daarom door het Ministerie van OCW gestart met Kennisnet, een landelijk netwerk voor scholen. Drie jaar geleden is op initiatief van de gemeente Tilburg gestart met de voorbereiding van TOWN. TOWN is inmiddels uitgegroeid tot een intranet voor de Tilburgse scholen en het geeft ook snel en goedkoop toegang tot het Internet. Binnen het totale TOWN-netwerk zijn andere afgeschermde intranetten mogelijk, waardoor onderlinge samenwerking in het Tilburgse onderwijs en vernieuwing makkelijker is.

Toepassingen
Ook onderling kunnen scholen veel van elkaar leren. TOWN helpt scholen samen te werken en bevordert de doorstroom van leerlingen. Het netwerk zorgt er voor dat instellingen over een goed beveiligd intranet kunnen beschikken, zodat directe onderlinge communicatie tussen verschillende vestigingen of met collega-scholen mogelijk is. Ook kunnen gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen de verschillende vestigingen van een school of met de gemeente in het kader van de leerplichtwet. Scholen kunnen bij TOWN terecht voor het oplossen van problemen op het vlak van de ICT-infrastructuur en andere beheertechnische aspecten. Verder krijgen scholen advies over hun presentatie op het Internet met o.a. voor leerlingen en ouders relevante informatie.

TOWN is voor, door en met de scholen zelf opgebouwd, in eerste instantie waren dit de KUB, Fontys, Hogeschool Brabant en ROC Midden-Brabant, maar al snel volgden de overige Tilburgse onderwijsinstellingen, de Openbare Bibliotheek Tilburg, de Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant en het Onderwijsbureau Midden-Brabant. Hierdoor is een breed draagvlak ontstaan. Dit heeft een snelle start bevorderd. Nu doen meer dan 200 scholen mee aan het samenwerkingsverband. In juni 1999 zijn de eerste scholen on-line gegaan. In de zomer van 2000 zullen alle Tilburgse scholen (primair en voortgezet onderwijs) volgen.

TOWN maakt net als Kennisnet gebruik van het netwerk van de kabelmaatschappij. In Midden-Brabant wordt dit modern hoogwaardige glasvezelnetwerk aangelegd en onderhouden door Palet Kabelcom. Dit bedrijf is bereid mee te denken en mee te ontwikkelen en mede door hun creatieve opstelling is TOWN mogelijk geworden.

Voor de redactie:
Uiteraard bent u 20 maart van harte uitgenodigd om de opening van TOWN bij te wonen, om 16.00 uur in de Mytylschool in Tilburg (Professor Stoltehof 1, naast het St. Elisabeth ziekenhuis). Nadien is er een persgesprek met minister Hermans, wethouder Van Herwijnen en partners van TOWN. Voor vragen kunt u zich richten tot Suzan Fikke, bereikbaar via telefoonnummer 013-5429705.

Deel: ' Minister Hermans (OCW) opent Tilburg OnderWijsNet '
Lees ook