Vlaamse overheid

Vlaams minister Jef Tavernier wil van "hoeveproduct" een erkende benaming maken. Het wordt een naam die de kwaliteit van het product moet garanderen. Alleen producten die op het eigen bedrijf geproduceerd worden en eventueel verwerkt komen in aanmerking. Aan de erkenning zal de vzw VLAM een label verbinden. "Het label wordt een garantie voor kwaliteit," legt minister Jef Tavernier uit. "Uiteraard zal er streng gecontroleerd worden voordat een product het label mag gebruiken." Een gelijkaardig systeem wordt nu al toegepast voor bioproducten. Die hebben ook een officiële erkenning. Niet alleen worden hoeveproducten erkend, ook verkooppunten voor hoeveproducten kunnen een officiële erkenning krijgen van minister Jef Tavernier. "Meestal worden hoeveproducten nu op de productieplaats zelf verkocht. We kunnen nu bepaalde van die verkoopplaatsen erkennen, maar ook nieuwe winkels voor hoeveproducten in de steden kunnen een erkenning krijgen." De erkenning houdt ook in dat de naam hoeveproduct beschermd wordt en niet meer gebruikt mag worden voor "gewone" landbouwproducten. Bovendien houdt de erkenning ook in dat deze producten vanaf nu als een aparte beleidsgroep beschouwd kunnen worden en dat er in de toekomst specifieke beleidsinitiatieven genomen kunnen worden voor hoeveproducten.
De subsector "hoeveproducenten" in Vlaanderen bestaat uit naar schatting 1500 bedrijven, dat is vier procent van het totaal. Van die 1500 bedrijven produceert 34,5% zuivelproducten, 29% akkerbouwproducten, 17% fruit en 16% groenten. Uit onderzoek blijkt verder dat de meeste producenten het grootste deel van hun producten op hun eigen bedrijf verkopen, 35% verkoopt zelfs uitsluitend op de eigen hoeve. Andere zetten hun producten af in winkels (12%), op markten (14%) of in restaurants (6%). Sinds 2000 kunnen landbouwers tot 40% steun krijgen voor investeringen in verwerking en verkoop van hun producten op de hoeve.

info : Ron Hermans, woordvoerder van
minister Tavernier - tel. (02) 553 27 12 e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be


---

Deel: ' Minister Jef Tavernier maakt van 'hoeveproduct' een label '
Lees ook