Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

27-05-1999

Minister Jorritsma bezoekt Delfzijl

Op maandag 31 mei aanstaande brengt minister Jorritsma een werkbezoek aan de gemeente Delfzijl. Ze zal om 11.30 uur op het gemeentehuis worden ontvangen en daarna twee bedrijven bezoeken, te weten om 12.30 uur FHS en om 13.15 uur Aluminium Delfzijl.

De minister komt naar Delfzijl om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rond het aluminiumbedrijf Aldel. Met name het Antheusproject staat daarbij centraal. Dit project boekte al successen, zo heeft recent FHS zich gevestigd op het Metal Parc. Dit bedrijf recycled Aluminium. Ook RSP vestigt zich op het Metal Parc. Naar verwachting start de bouw eind dit jaar. Dit bedrijf produceert ultrasnel gestold aluminium, dat zeer bijzondere sterkte eigenschappen heeft.

Antheus is een samenwerkingsproject van Koninklijke Hoogovens, Aluminium Delfzijl, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Sociale Zaken, Groningen Zeehavens, Provincie Groningen, NOM en gemeente Delfzijl.

De werkgroep Antheus onderzoekt ook de mogelijkheden om een magnesium- en magnesiumverwerkende industrie te realiseren in Delfzijl op basis van de zeer rijke magnesiumzoutmijnen in Veendam. Magnesium heeft als duurzaam, licht en sterk metaal in een milieubewuste markt een zeer goede toekomst onder andere in de auto-industrie. Bij magnesiumproductie komen als bijprodukt aanzienlijke hoeveelheden chloor vrij. Het huidige regionale chloorgebruik door de industrie is ontoereikend om dit extra chloor te verwerken. Verwerking van chloor tot ethyleendichloride (EDC) behoort tot de kansrijke oplossingen. EDC is ook in de toekomst een belangrijke grondstof met afzetmogelijkheden. Er is een ethyleenleiding nodig om de stoffen bij elkaar te brengen. Ethyleen is een grondstof voor de petrochemische industrie. Ethyleen wordt gebruikt voor de productie van plastics.

__

De pers wordt op 31 mei om 13.50 uur
bij Aldel gelegenheid geboden tijdens een korte persconferentie vragen te stellen. Zij dient zich hiertoe bij de receptie van Aldel (Oosterhorn 20 te Farmsum) te melden.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt T. Hoorndijk, telefoon 0596-639322.

Indien het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar is kunt u contact opnemen met de chef communicatie mevrouw M. Edzes, telefoon: 0598 - 397145.

Deel: ' Minister Jorritsma bezoekt Delfzijl '
Lees ook