Minister Jorritsma huldigt 5000ste lid NOvAA (13 januari 1999)

Op 13 januari 1999 heeft minister Jorritsma van Economische Zaken de heer Marcel Lemmers gehuldigd als 5000ste lid van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Zij deed dit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NOvAA in Madurodam. Hoewel de NOvAA een groeiend aantal leden heeft, staat de arbeidsmarkt van accountants nog steeds erg onder druk. Eind 1997 heeft een NIPO-onderzoek uitgewezen dat zowel aan de uitbreidingsvraag als aan de vervangingsvraag niet zal kunnen worden voldaan. Met name de vervangingsvraag zal de komende jaren groeien in verband met de vergrijzing. Destijds gaf tweederde van de ondervraagden aan dat door gebrek aan sollicitanten vacatures lang open bleven staan. ______________________________________________________________

Minister Jorritsma benadrukt succes project Omscholing tot assistent-accountant (13 januari 1999)

Op 13 januari 1999 heeft minister Jorritsma van Economische Zaken de heer Nassif Amen gehuldigd als de 800ste kandidaat die via het project 'Omscholing tot assistent-accountant' een baan gekregen heeft. Zij deed dit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA), de beroepsorganisatie van AA-Accountants. Via het omscholingsproject kunnen hoger opgeleide langdurig werkzoekenden zich in één jaar met subsidie van Arbeidsvoorziening laten omscholen tot assistent-accountant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Bijdrageregeling Bedrijfstakgewijze Scholing Werklozen (BBSW) waarmee jaarlijks circa 10.000 werkzoekenden in nauwe samenwerking tussen bedrijfstakken en Arbeidsvoorziening worden opgeleid. Hiervoor stelt Arbeidsvoorziening jaarlijks circa 70 miljoen gulden beschikbaar. Het project Omscholing tot assistent-accountant heeft jaarlijks rond de 140 deelnemers. De deelnemers hebben reeds een opleiding op HBO- of academisch niveau gevolgd en staan ingeschreven bij Arbeidsvoorziening. Ieder jaar worden deelprojecten georganiseerd voor allochtonen en herintreders. Nassif Amen, afkomstig uit Egypte, nam deel aan het project voor allochtonen. De NOvAA wil door middel van het project uitdrukking geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij als vertegenwoordiger van de beroepsgroep van de MKB-accountants heeft. Het project betreft een samenwerkingsverband tussen Arbeidsvoorziening, de NOvAA en de Unie. Education Supportcenter voert het project uit.

Deel: ' Minister Jorritsma huldigt 5000ste lid NOvAA '
Lees ook