Ministerie van Justitie

10.12.99

Minister Korthals bezoekt Hongarije

Minister Korthals van Justitie brengt op 13 en 14 december een officieel bezoek aan zijn Hongaarse ambtgenote mevr. dr. Ibolya David. Het bezoek heeft plaats in het kader van de tussen beide departementen bestaande juridische samenwerking. Gesproken zal worden over onderwerpen op het gebied van wetgeving met het oog op de toekomstige toetreding van Hongarije tot de Europese Unie. Ook zal de grondwettelijke rol van het Openbaar Ministerie aan de orde komen en de recente reorganisatie van het Openbaar Ministerie in Nederland. Voorts zal het toepassen van alternatieve sancties in het strafrecht besproken worden en de ontwikkeling van alternatieve geschillenbeslechting

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Deel: ' Minister Korthals bezoekt Hongarije '
Lees ook