Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 01/07/02

Minister Michel ziet duidelijk het Internationaal Strafhof als een teken van de vooruitgang van het recht

Bujumbura, 1 juli 2002

De bevordering van de mensenrechten is altijd een zwaartepunt geweest van de internationale actie van de Belgische regering.

De Heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, is dan ook bijzonder verheugd dat vandaag de Conventie in werking treedt waarbij voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een Internationaal Strafhof wordt ingesteld.

Voor de Minister ligt het nieuwe Hof geheel in de lijn van de Hoven van Nuremberg en Tokyo en de speciale internationale tribunalen voor Rwanda en voormalig Joegoslavië. Met het Strafhof wordt een voortaan permanente structuur in het leven geroepen, bedoeld om individuen voor het gerecht te brengen die zich schuldig hebben gemaakt aan de zwaarste misdrijven zoals oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de mensheid en genocide.

Voor België kan het Hof een cruciale rol spelen in de strijd tegen straffeloosheid. Het zal een preventieve werking hebben, en tot een grotere eerbiediging van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten leiden. Zodoende zal het Hof de internationale vrede en veiligheid versterken.

Minister Michel roept alle Staten die de Conventie nog niet hebben geratificeerd op, om dit onverwijld te doen en aldus een bijdrage te leveren tot deze belangrijke vooruitgang in recht en gerechtigheid.

België wil ook concreet tot de werking van het Hof bijdragen, door bij voorbeeld ten gepaste tijd een Belgisch rechter voor te dragen.

Deel: ' Minister Michel ziet duidelijk het Internationaal Strafhof als een t.. '
Lees ook