expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Minister Netelenbos bezoekt Griekenland

MINISTER NETELENBOS BEZOEKT GRIEKENLAND

Van 12 tot en met 14 mei brengt minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat een werkbezoek aan Griekenland. Zij zal onder meer gesprekken voeren met drie Griekse collega.s : Anastasios Mandelis van .Transport and Communications., Kostas Laliotis van .Environment, Physical Planning and Public Works. en Savros Soumakis van .Mercantile Marine.. Het doel van het bezoek is de bestaande samenwerking in verschillende aan Verkeer en Waterstaat gelieerde sectoren te versterken. Dit zal o.m. tot uitdrukking komen in een Memorandum of Understanding tussen Griekenland en Nederland, dat mevrouw Netelenbos in Athene zal ondertekenen.

Tijdens het bezoek van mevrouw Netelenbos wordt onder de titel .Hellanic Dutch Forum. een drieledig seminar georganiseerd over resp. infrastructuur, maritieme aspecten en luchthavenontwikkeling. Over (verdere) samenwerking op genoemde terreinen zullen vertegenwoordigers van banken en bedrijfsleven, alsmede ambtenaren uit beide landen tijdens het seminar van gedachten wisselen.

Mevrouw Netelenbos zal verder een bezoek brengen aan Atheense metro, de nieuwe luchthaven in aanbouw Elefterios Venizelos in Spata bij Athene, alsmede aan de luchthaven (Makadonia Airport) en de haven van Thessaloniki.

Voor meer informatie :
Peter Kramer, 070 351 7118

11 mei 99 15:44

Deel: ' Minister Netelenbos bezoekt Griekenland '
Lees ook