Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 16/05/02

MINISTER NEYTS TEVREDEN INZAKE DE OMZETTING EN TOEPASSING VAN DE RICHTLIJNEN INTERNE MARKT IN HET BELGISCHE RECHT. Minister, toegevoegd voor Buitenlandse Zaken en belast met landbouw, Annemie NEYTS toont zich bijzonder tevreden met het door België bereikte resultaat in het tiende "scorebord" dat vandaag door Europees Commissaris Frits Bolkestein publiek gemaakt werd.

Het inmiddels beduchte scorebord geeft de resultaten aan van de inspanningen die de Lidstaten leveren om de omzetting van de Europese richtlijnen (Interne Markt) in het nationale recht te realiseren. In het 10de verslag dat vandaag door de Europese Commissie bekend gemaakt wordt, spreekt de Commissie zich lovend uit over de inspanningen die in het bijzonder België gemaakt heeft om de Stockholm-doelstelling die een reductie van het omzettingsdeficit tot 1,5% beoogt, te behalen en te behouden. Tijdens de Europese Raad van Stockholm (2001) verbonden de Lidstaten zich ertoe om tegen de Europese Raad in Barcelona (Maart 2002) hun deficit inzake de tijdige omzetting van richtlijnen van de Interne Markt terug te brengen tot 1,5%. België haalde deze doelstelling samen met 6 andere Lidstaten.

De Europese Commissie erkent nu de bijzondere inspanningen die België geleverd heeft om deze doelstelling te halen. Het rapport meldt dat: "België en het Verenigd Koninkrijk (gezien hun complexe politieke structuur) bijzondere waardering verdienen omdat zij concrete stappen ondernamen om te verzekeren dat de politieke wil tot het halen van de doelstelling ook werd vertaald in effectieve actie op het terrein".

Minister Neyts ziet hierin terecht een erkenning voor de inspanningen die deze regering levert om eind te maken aan de voorheen slechte reputatie van ons land inzake de omzetting van richtlijnen. Sinds haar aantreden op Buitenlandse Zaken (oktober 2000) heeft Minister Neyts ernstig werk gemaakt van het inhalen van de aanzienlijke achterstand die België opgelopen had. Door middel van een netwerk van Europese coördinatoren in alle administraties (federaal en regionaal) onder voorzitterschap van het Kabinet van Minister Neyts, ondersteund door een databank, wordt de achterstand op een gecoördineerde en gestructureerde wijze aangepakt. Deze aanpak werpt nu duidelijk haar vruchten af. Volgens Minister Neyts is nu bewezen dat haar aanpak tot goede resultaten leidt en ze roept de federale en gefedereerde overheden dan ook op om nu verder te werken aan het behalen van de Barcelona-doelstelling dat een deficit van 0% beoogt tegen de lente van 2003 voor de omzetting van alle richtlijnen waarvan de omzettingstermijn reeds met twee jaar verstreken is.

Deel: ' Minister Neyts tevreden over omzetting en toepassing richtlijnen int.. '
Lees ook