Minister Ploumen: Afrikaanse diaspora belangrijke gesprekspartner

PERSBERICHT - Voor onmiddellijke publicatie – Woensdag 11 november

Minister Ploumen: Afrikaanse diaspora belangrijke gesprekspartner

Minister Ploumen neemt de Afrikaanse diaspora zeer serieus. Dat bleek dinsdagavond tijdens een gesprek dat de minister voerde met jonge Afrikaanse Nederlanders. Aanwezigen drongen aan op spoedige vervolgacties: ‘Niet alleen meepraten, maar ook meedoen’. De minister toonde zich daarop welwillend.

Meer nog dan jongeren op het continent hebben we een toegevoegde waarde, aldus de aanwezige young professionals tijdens de bijeenkomst in Amsterdam. ‘Wij kennen Afrika en Nederland’. In het gesprek kwam naar voren dat de Afrikaanse diaspora divers is, en dat het voor de minister onduidelijk is wie de diaspora vertegenwoordigt. Voor de aanwezigen was dat geen overtuigend argument: ‘Wij zijn de diaspora’, zei Nikish Vita. ‘Als diaspora sturen wij meer geld naar Afrika dan u als minister.’

In maart nam de Tweede Kamer een motie aan van Eric Smaling (SP) die voorziet in een ‘intensieve samenwerking’ met de Afrikaanse diaspora in Nederland bij ontwikkelingsbeleid. ‘Wat gaat de minister met die motie doen?’ vroeg Max Koffi, die zelf een grote rol speelde bij de totstandkoming van de motie.

Een ander punt dat de deelnemers agendeerden, was de moeizame toegang van jonge Nederlands-Afrikaanse ondernemers tot ontwikkelingsfondsen. Minister Ploumen investeert veel geld in Nederlandse ondernemers die handelen met Afrika. Dat doet ze via het zogeheten Dutch Good Growth Fund (DGGF) à 750 miljoen euro. Maar, vroegen de deelnemers zich af, waarom grijpen de Afrikaanse diaspora-ondernemers in Nederland dan mis? Daarop zegde Ploumen toe uit te zoeken wat er bij de selectieproces van het DGGF misgaat.

In tegenstelling tot Engeland en Frankrijk hebben diaspora-organisaties in Nederland geen formele plek in de beleidsvorming. Organisaties die zich wel verenigd hebben, ondervinden veel problemen bij het verkrijgen van toegang tot beleidskringen. De minister sprak de intentie uit een vervolg te geven aan de discussie.

Het bezoek van minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vond plaats in het kader van een speciaal 'Afropolitan Dinner'.

Het etentje was een initiatief van opiniemaker Kiza Magendane. Hij nodigde de minister via een open brief uit voor een gesprek. Die uitnodiging nam zij aan. 30 young professionals namen deel aan het gesprek.

https://www.afropolitan.nl/2015/11/11/minister-ploumen-afrikaanse-diaspora-belangrijke-gesprekspartner/

Deel: ' Minister Ploumen Afrikaanse diaspora belangrijke gesprekspartner '


Lees ook