Gemeente Helmond


31 augustus 2001
Minister-President W. Kok bezoekt Helmond

Minister-president Kok brengt op 5 september a.s. 's middags een werkbezoek aan Helmond. De minister-president is bijzonder geïnteresseerd in de stedenbouwkundige ontwikkeling en vernieuwing van Helmond. Het programma zal dan ook een bezoek inhouden van Dierdonk en de Vinex-locatie Brandevoort. Ook zal de minister-president kennisnemen van de ontwikkelingen rond de herstructurering van de Binnenstad-Oost.

Specifieke interesse van de minister-president gaat uit naar het planologisch en architectonisch concept van Brandevoort, waar het gemeentebestuur erin geslaagd is met de voorgeschreven rijksnorm van 30 woningen per hectare een zeer afwisselende en aantrekkelijke stadsuitbreiding te realiseren.
Door in de kern "De Veste" een dichtheid van 50 woningen na te streven, is het mogelijk gebleken in de daaromheen gelegen "buitens" een veel lagere dichtheid tot stand te brengen, waarbij het gemiddelde toch op 30 woningen per ha uitkomt. Door de gekozen classicistische architectuurstijl, die veel variatie en individuele herkenbaarheid met zich brengt, is een woongebied aan het ontstaan, dat een voorbeeld genoemd kan worden voor andere Vinex-lokaties in ons land. In het algemeen is men van mening dat die vaak leiden aan gelijkvormigheid en eentonigheid.
De minister-president zal ook een ontmoeting hebben met bewoners.

Helmond heeft binnen afzienbare tijd ook een bezoek te verwachten van Prins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima. Nu Helmond in verband met het drukke programma op 4 september, wanneer zij de provincie Noord-Brabant aandoen, niet in het provinciaal programma is opgenomen, zal een apart bezoek aan Helmond plaatsvinden.

Dit zal gebeuren in het kader van het bezoek dat de prins en zijn verloofde voornemens zijn te brengen aan enkele Vinex-lokaties in den lande. Er zal dan meer tijd zijn om van de specifieke Helmondse ontwikkelingen op dit gebied, met name Brandevoort, kennis te nemen.

Deel: ' Minister-President Kok bezoekt Helmond '
Lees ook