expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Persuitnodiging

PERSUITNODIGING

MINISTER PRONK GEEFT STARTSEIN FIETSPROMOTIETOCHT 1999

Minister Pronk (VROM) zal op dinsdag 1 juni om 9.00 uur het startsein voor de tiende Fietspromotietocht 1999 geven. Deze jaarlijkse fietspromotietocht wordt georganiseerd door de stichting Fietsend naar het werk? Doen!.
Het is inmiddels traditie dat de minister van VROM het startsein voor de tocht geeft.

De stichting Fietsend naar het werk? Doen! is in 1989 opgericht door ambtenaren van de gemeente Naaldwijk.
Een belangrijke doelstelling van de stichting is om door middel van het gebruik van de fiets een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Sinds 1989 promoot zij de fiets als vervoermiddel, met name voor de korte afstand.

Onder het motto . Op weg naar vitale steden. is dit jaar gekozen voor het thema Stad & Milieu. Het ministerie van VROM heeft dit project geïnitieerd. Het richt zich op het creëren van een optimale leefkwaliteit in de stad. In het land zijn in 25 gemeenten experimenten gaande om aan deze doelstelling invulling te geven. In het project wordt samengewerkt met de VNG en het IPO, andere ministeries en belangenorganisaties.
In het verlengde hiervan wordt aandacht besteed aan VINEX- locaties, in relatie tot het gebruik van de fiets als vervangend vervoermiddel voor de korte afstand.
De ministeries van VROM en V&W zijn onlangs gestart met het project Korte Ritten, dat tot doel heeft het aantal vermijdbare korte autoritten (tot ca. 7,5 km) terug te dringen.

De start vindt plaats op dinsdag 1 juni om 9.00 uur bij het gebouw van het ministerie van VROM, Rijnstraat 8 te Den Haag. De Fietspromotietocht 1999 duurt van 1 t/m 5 juni. De tocht zal leiden langs zeven gemeenten waar een Stad&Milieu experiment wordt uitgevoerd en langs een aantal VINEX- locaties en zal eindigen in Naaldwijk.

De volgende gemeenten worden aangedaan:
Den
Haag-Haarlem-Utrecht-Amersfoort-Arnhem-Venlo-Roermond-Heerlen-Maastric ht-Oosterhout-Vlissingen-Naaldwijk.

Voor nadere informatie:

persvoorlichting VROM
Marja van Paassen
070 - 339 39 86

stichting Fietsend naar het werk? Doen!
De heer C. Voogt
0174- 637537

31 mei 99 10:29

Deel: ' Minister Pronk geeft startsein fietspromotietocht 1999 '
Lees ook