MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Minister Pronk voorstander van heffing op vuurwerk

Minister Pronk voorstander van heffing op vuurwerk

Minister Pronk is er voorstander van om een milieuheffing op vuurwerk in te voeren. Op deze manier komen de milieugevolgen van het afsteken van vuurwerk in de prijs tot uitdrukking. De minister zal de werkgroep 'Vergroening van het fiscale stelsel II' vragen om de mogelijkheden te onderzoeken. Medio 2001 zal de Tweede Kamer verder worden geïnformeerd.

Dit schrijft minister Pronk in antwoord op kamervragen van Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP). Volgens de minister is het niet uitgesloten dat de invoering van een milieuheffing de vraag naar illegaal vuurwerk doet toenemen. Hiertegen kan strafrechtelijk worden opgetreden op grond van een regeling in de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.

Bij het afsteken van vuurwerk komen stof en gassen (stikstofoxiden, zwaveldioxide, methaan, zwavelwaterstof en koolstofmonoxide) uit verbrandingsprocessen vrij. Fijn stof veroorzaakt verreweg de belangrijkste luchtverontreiniging. Vooral siervuurwerk veroorzaakt emissies van zware metalen.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Marja van Paassen
070 339 39 86

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

Meer informatie is ook te vinden op de VROM website: www.minvrom.nl

01 mrt 00 14:43

Deel: ' Minister Pronk (Vrom) voorstander van heffing op vuurwerk '
Lees ook