Minister Schultz lanceert vanmiddag omstreden rijscholen-platform


Eindhoven, 20141007 -- Vanmiddag zal Minister Schultz het nu al omstreden online rijscholen vergelijkingsplatform RijscholenKiezer.nl lanceren, welke is ontwikkeld met overheidsgeld door stichting TeamAlert.

De reden dat Minister Schultz een jaar geleden de opdracht gaf aan TeamAlert om dit platform te ontwikkelen is dat er veel kwaliteitsverschil is tussen Nederlandse rijscholen. De onjuiste aanname die hierbij werd gemaakt is dat er nog geen platform bestond waarop rijscholen vergeleken konden worden. Immers, drie jaar geleden zijn wijzelf begonnen met de ontwikkeling van een dergelijk vergelijkingsplatform, RijschoolRegister.nl, dat inmiddels al twee jaar online is.

Ten tijde van de aanbesteding hebben wij uiteraard contact gehad met het ministerie en werd er verzekerd dat er geen overlap zou zijn tussen ons platform (rijschoolregister.nl) en het nieuwe platform van TeamAlert (rijscholenkiezer.nl)

Hoe anders is het gelopen. Vanmiddag wordt rijscholenkiezer.nl officieel gelanceerd (geschatte kosten 800.000 euro belastinggeld), maar nu al staat vast dat dit een exacte kopie is geworden van ons reeds bestaande platform. Natuurlijk zijn wij niet tegen marktwerking, maar wij zullen nu dus de concurrentie moeten aangaan met een partij die volledig door de overheid wordt gefinancierd, ons platform kopieert, en zelfs ontkent (bij monde van Nard Gilsing van TeamAlert, gisteren op Radio 1) dat er reeds vergelijkbare platforms bestaan.

Wij zijn een 100% onafhankelijke non-profit partij die rijscholen op een objectieve manier vergelijkt, opgericht door twee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, die zelf geen geschikte rijschool konden vinden. Wij hebben naast onze studie de afgelopen drie jaar enorm hard gewerkt aan RijschoolRegister.nl en zijn er trots op dat inmiddels 1200 van de 8000 rijscholen die op onze website staan vermeld hun rijschool aanvullende gegevens handmatig hebben ingevuld. Maandelijks trekt onze website 15.000 unieke bezoekers, doordat wij enorm goed vindbaar zijn voor jongeren die online op zoek gaan naar een rijschool.

Wij zijn van mening dat er op diverse vlakken onjuist is gehandeld. Door een nieuwe speler een bestaande markt op de drukken die volledig wordt gefinancierd met overheidsgeld wordt oneerlijke concurrentie veroorzaakt. Minister Schultz wist dat een dergelijk platform al bestond en heeft desondanks een tweede partij gefinancierd en privileges gegeven. Zo stuurde het CBR vorige week een exclusieve promotionele mailing voor rijscholenkiezer.nl naar alle rijschoolhouders in Nederland, terwijl ons platform die mogelijkheid niet krijgt. Momenteel beraden wij ons over de te nemen juridische stappen tegen TeamAlert en haar rijscholenkiezer.


Deel: ' Minister Schultz lanceert vanmiddag omstreden rijscholen-platform '
Lees ook