Ministerie van Buitenlandse Zaken


Uitspraak van de Minister van Ministerie van Buitenlandse Zaken 18-11-1999

MINISTER VAN AARTSEN OVER SREBRENICA / NOS JOURNAAL,18.00 UUR, 16-11-1999

Bericht van Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Minister van Aartsen van Buitenlandse Zaken vindt het rapport van de VN over de vredesoperatie Bosnië moedig. En hij stelt dat de internationale gemeenschap van de fouten in Bosnië heeft geleerd. Uit het rapport dat gisteren werd gepresenteerd in New York, blijkt dat een aantal verzoeken van Duchtpat om luchtsteun nooit bij het hoofdkwartier van de VN is aangekomen.

JOURNALIST:

Uiteindelijk is er slechts eenmaal een luchtactie uitgevoerd op Servische militairen en materieel bij Srebrenica. Dat was op 11 juli 1995 toen het te laat was. De enclave viel enkele uren later. Het verlenen van luchtsteun was een gecompliceerde zaak, zo blijkt nog eens uit het VN-rapport. Srebrenica was de laagste trede in de uitgebreide VN hiërarchie. Het verzoek moest via diverse commando lagen, te beginnen in Tuzla, Sarajevo, Zagreb, uiteindelijk bij het hoofdkwartier in New York terecht komen. Vanuit daar werd de NAVO in Brussel gevraagd tot actie over te gaan boven Srebrenica.

MINISTER VAN AARTSEN:

Nou, de VN is heel eerlijk in haar evaluatie. De VN heeft daar dus ook van geleerd. U weet, dat we met Kosovo ook een hele apart regime - zou je kunnen zeggen - in gang hebben gezet, waar de VN niet bij betrokken is geweest, maar de NAVO het werk heeft gedaan en doet.

JOURNALIST:

Uit het VN rapport blijkt, dat Dutchbat destijds in Bosnië waarschijnlijk minstens vijfmaal om luchtsteun heeft gevraagd en dat die verzoeken ergens in de hiërarchie werden afgewezen omdat de situatie als niet dreigend genoeg werd beschouwd of omdat het inmiddels te donker was geworden of omdat het verzoek op een verkeerd formulier was gedaan. Maar in een paar gevallen zijn verzoeken verdwenen om luchtsteun ergens onderweg in het drukke fax - en telefoonverkeer tussen Srebrenica en New York.

R. DE WIJK (CLINGENDAEL)

De VN en daar zie je dus dat er een verwijt is aan de VN door het hele stuk heen is, dat die communicatielijnen absoluut niet functioneerden. Die zijn buitengewoon wrak. En daardoor zijn er een heleboel dingen compleet fout gelopen.

JOURNALIST:

Het tweede opmerkelijk element uit het VN-rapport is de bewering, dat het massaal doden van moslim mannen waarschijnlijk niet een vooropgezet plan was, zoals aangenomen.Maar dat het besluit daartoe pas werd genomen na de val van de enclave.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Minister Van Aartsen over VN Rapport over Srebrenica '
Lees ook