Gemeente Nijmegen

Minister van Boxtel bezoekt 3 Nijmeegse projecten

Op maandag 27 augustus brengt minister Van Boxtel van Grotesteden- en Integratiebeleid een werkbezoek aan Nijmegen. Hij bekijkt dan onder meer de lopende herstructurering van het Rode Dorp in Nijmegen-Oost. Ook aan het Antillianenproject Trabou tin en het vernieuwde bedrijvencentrum Groenestraat brengt de minister een bezoek. Samen bieden de drie projecten een doorkijkje in het Nijmeegse grotestedenbeleid; ze laten zowel de fysieke, sociale als economische kant van dit beleid zien. Minister Van Boxtel komt regelmatig de stand van zaken opnemen in alle steden die het grotestedenbeleid uitvoeren.

Antillianenproject Trabou tin (sociale pijler) Nijmegen is een zogenoemde Antillianengemeente en ontvangt extra rijksmiddelen om de integratie van Antillianen te stimuleren. Trabou tin is een belangrijk cluster van projecten, waarvan minister van Boxtel nu enkele onderdelen te zien krijgt. Zo zal hij een certificaatuitreiking bijwonen aan 15 jonge Antillianen, die met succes een Trabou tin-cursus Maatschappelijke Oriëntatie hebben afgerond.

Bedrijvencentrum Groenestraat (pijler economie en werk) Dit bestaande bedrijvencentrum is ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid, gedeeltelijk met geld van het grotestedenbeleid. Het centrum is nu bezig opnieuw startende ondernemers aan te trekken. Op 27 augustus krijgen drie heel verschillende bedrijfjes in dit centrum bezoek van de minister, o.a. Inter Galaxy, uitzendbureau voor allochtonen.

Vernieuwing 't Rode Dorp (fysieke pijler) In het rode Dorp in Hengstal heeft afgelopen twee jaar een grote herstructurering plaatsgevonden met sloop en (ver)nieuwbouw . De vernieuwing die tot meer variatie in het woningbestand heeft geleid is nu voor tweederde gereed. Van de oorspronkelijke bewoners is 65% inmiddels teruggekeerd en een aantal van hen zal over hun ervaringen vertellen en meelopen door de buurt.

Programma werkbezoek minister van Boxtel, 27 augustus 2001
* 15.00-15.45 uur: ontvangst op stadhuis door loco-burgemeester Joop Tettero, daarna bespreking met het College en de projectgedeputeerde Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) Gelderland.

* 15.50-16.35 uur: Vertrek per minibus naar wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst: bezoek aan Antillianenproject Trabou tin
* 16.35-17.25 uur: bezoek aan Bedrijvencentrum Groenestraat (nr 294)
* 17.25-18.15 uur: bezoek aan de herstructurering van 't Rode Dorp, start: Stephanuskerk, Berg en Dalseweg 203.
* 18.15 uur: terug naar stadhuis.
* tot 18.30: nabespreking, persgesprek.

Deel: ' Minister van Boxtel bezoekt 3 Nijmeegse projecten '
Lees ook