Erasmus Universiteit Rotterdam


02/01/99

Minister Van Boxtel opent donderdag 4 februari congres over Grote Stedenbeleid

Stedelijke Herstructurering: Economische vitaliteit en leefbaarheid

Herstructurering en revitalisering zijn de belangrijkste pijlers van het Grote Stedenbeleid (GSB), dat erop gericht is de neerwaartse spiraal in wijk en buurt te keren. Dat geldt niet alleen voor de grote vier of de 25 ‘officiële’ grote steden. Ook de middelgrote steden kennen problemen als verwaarlozing en verkrotting en ook zij kunnen gebruik maken van GSB-instrumenten. Erasmus Forum, een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, organiseert -in samenwerking met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en KPMG- op donderdag 4 februari het congres ‘Stedelijke herstructurering: Economische vitaliteit en leefbaarheid’. Op het congres wordt het nieuwe en vernieuwende beleid toegelicht, worden doeltreffende en gerichte toepassingen behandeld en de stedelijke agenda van de 21ste eeuw besproken. Het congres wordt geopend met een lezing van mr. R.H.L.M. van Boxtel, minister van Grote Steden- en Integratiebeleid.

Paars II heeft een stevige impuls gegeven aan het Grote Stedenbeleid. Het GSB is gericht op een integrale aanpak, ontschotting en ontkokering waarbij samenwerking met de betrokken partijen cruciaal is. De overheid neemt veelal meer de regie op zich dan de uitvoering. Gemeentelijke diensten zullen taak en beleid moeten coördineren ten overstaan van bewoners- en bedrijfsinitiatieven. Het bedrijfsleven zal meer sociaal aanwezig moeten zijn in de wijk en van de buurtbewoners wordt gevraagd zich te articuleren en te organiseren. Het vinden van de juiste balans tussen enerzijds maatwerk en strategie en anderzijds besluitkracht en betrokken partnerschap is de grootste opgave in de stad.

In het congres ‘Stedelijke herstructurering: Economische vitaliteit en leefbaarheid’ komen strategisch en tactisch beleid naast de operationele kant van het Grote Stedenbeleid aan de orde. Het beleidskader wordt plenair besproken. In verschillende parallelsessies worden daarna praktijk en uitvoering interactief met de deelnemers doorgenomen. Resultaten en lessen komen terug in een paneldebat. Doel van het congres is beleid, instrumenten en resultaten breed toegankelijk te maken, ervaringen uit te wisselen en de GSB-agenda mede te bepalen. Doelgroepen zijn bestuurders van rijks- en medeoverheden, adviseurs, marktpartijen, voornamelijk uit de woon- en bouwsectoren, en overige betrokkenen.
_________________________________________________________________

Nadere informatie:

Congres: Stedelijke herstructurering – economische vitaliteit en leefbaarheid.
Donderdag 4 februari, vanaf 09.00 uur, Beurs – World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37.
Info: Erasmus Forum, drs. Jeroen Hamers, tel. 010 – 408 2202 J.Hamers@forum.svdu.eur.nl
https://www.erasmusforum.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Minister Van Boxtel opent congres over Grote Stedenbeleid '
Lees ook