Vlaamse overheid

Persmededeling van het kabinet van minister mieke vogels vlaams

Minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen 20 JUNI 2002

Minister Vogels wil commissie betrekken bij aanpassing PAB

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels wil de aanpassing van het PAB- besluit bespreken met de leden van de Commissie Welzijn. Dat heeft ze vandaag bekend gemaakt naar aanleiding van een vraag van commissielid Koen Helsen.

Het besluit waarbij mantelzorgers bij nieuwe aanvragen zouden uitgesloten worden, is nog niet genomen. De minister betreurt dat op basis van een niet geformaliseerd advies door leden van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds, er verkeerde boodschappen de wereld werden ingestuurd.

Wel vraagt de minister de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds zich te buigen over de vraag hoe het succesvolle PAB-systeem budgettair onder controle kan gehouden worden, zonder dat de keuzevrijheid in gedrang komt.

De invoering van het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) betekende in de gehandicaptensector een heuse structurele omwenteling. Met een PAB kan een persoon met een handicap (of zijn vertegenwoordiger) zelf een assistent aanstellen die hem kan verzorgen en begeleiden. Dit versterkt de autonomie van de persoon met een handicap en geeft hem meer mogelijkheden om actief aan de samenleving deel te nemen. Het maximaal budget per persoon per jaar is 34.705 euro.

In het oorspronkelijke besluit van het PAB is voorzien dat ook naaste familieleden (de mantelzorgers) ingezet kunnen worden als een persoonlijke assistent. Dit was een uitdrukkelijke wens van de commissieleden.

Ongeveer één derde van de aanvragers wil een PAB bekomen voor een familielid. Die trend doortrekkend kan dit betekenen dat er heel wat families die nu onbezoldigd voor een persoon met een handicap zorgen, een PAB willen aanvragen. Daardoor zouden er ellenlange wachtlijsten ontstaan en zou men valse beloften doen; de budgetten zijn immers te beperkt.

Bovendien ontstaat er met de huidige PAB-regeling over de mantelzorg een discriminatie met families die in het kader van de zorgverzekering een premie voor mantelzorg aanvragen (beperkt tot 900 euro per jaar).

De commissie Welzijn buigt zich op vraag van minister Vogels volgende week donderdag ten gronde over de verdere uitvoering van het PAB-decreet.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. 02/553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be
https://www.miekevogels.be

Deel: ' Minister Vogels Vlaanderen wil commissie bij aanpassing PAB '
Lees ook