Provincie Zeeland

Minister voorstander herindeling W-Zeeuwsch-Vlaanderen per 2003

De gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg hebben het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties een toelichting gegeven op het standpunt dat 1 januari 2004 de datum van ingang voor de herindeling van de twee West Zeeuws-Vlaamse gemeenten zou moeten zijn. Zij deden dat gisteren, woensdag 18 juli, in het provinciehuis van Middelburg waar, op initiatief van de minister, de burgemeesters van de twee gemeenten spraken met een vertegenwoordiging van het ministerie. Het gesprek werd geleid door gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars van bestuurlijke organisatie.
De aanleiding tot het gesprek vormt de ontvangstbevestiging van minister mr. K.G. de Vries van het advies van provinciale staten over de gemeentelijke herindeling.
De minister heeft in die brief laten weten, dat hij er de voorkeur aan geeft de reguliere gemeenteraadsverkiezingen, voorjaar 2002, in de gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg doorgang te laten vinden en tegen 2004 opnieuw verkiezingen te houden voor de per die datum te ontstane nieuwe gemeente. Het overslaan van de verkiezingen in 2002 zou betekenen dat de gemeenteraden in de huidige samenstelling tot 2004 aanblijven. Zon lange periode zou kunnen stuiten op problemen van democratische legitimatie. Als de West Zeeuws-Vlaamse gemeenten tegelijk met de andere gemeenten in de regio tot herindeling zouden overgaan - 1 januari 2003 - doet zich dat probleem minder voor. Burgemeester G.H.W. Noordewier van Oostburg en waarnemend burgemeester B.J. Straatsma van Sluis-Aardenburg delen die mening niet; zij hebben nog eens uiteengezet waarom de twee gemeenten hebben besloten tot het uitstel met een jaar ten opzichte van de andere gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen die in 2003 tot herindeling overgaan. De minister beraadt zich nu nader over de gemeentelijke herindeling West Zeeuwsch-Vlaanderen.

19 juli 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 31/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Minister voorstander herindeling West Zeeuwsch-Vlaanderen '
Lees ook