Gemeente Blaricum


Minister wijst verzoek vernietiging raadsbesluit krediet school af

Datum: 12 juli 2001

Blaricum Minister de Vries van Binnenlandse Zaken heeft het verzoek van Comité Hart voor Blaricum om een raadsbesluit te vernietigen afgewezen. Het ging om het raadsbesluit voor het beschikbaar stellen van extra krediet voor de bouw van het scholencomplex aan de Eemnesserweg.

Aangevoerd werd dat wethouder Boersen niet over dit besluit had mogen stemmen vanwege vermeende privé-belangen bij de school (haar echtgenoot zit in het bestuur van het katholieke basisonderwijs in Blaricum en haar kinderen zitten op die school). De minister oordeelt dat er geen sprake is van persoonlijk belang van de wethouder. Als dat zo zou zijn zouden raadsleden nog maar over weinig zaken kunnen meestemmen.
Een raadsbesluit vernietigen gebeurt eigenlijk alleen als er echt sprake is van een bijzonder privé-belang van een betrokken wethouder of raadslid bij een bepaald onderwerp.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer M.T. Pater, (035) 539 95 31 of m.pater@blaricum.nl

Deel: ' Minister wijst vernietiging raadsbesluit krediet school af '
Lees ook