ANBO

Persberichten

Utrecht, 20-11-1999

Minister Zalm bij Algemene Vergadering ANBO

Tijdens de Algemene Vergadering van de ANBO, de bond voor vijftig-plussers, zal de Minister van Financiën, de heer drs. G. Zalm, een lezing verzorgen over andere: de effecten van het belastingplan 2001 voor ouderen; het vergrijzingsvraagstuk en de rol van de overheidsfinanciën.

65-Plussers komen er volgens de ANBO bekaaid af in het nieuwe belastingplan 2001, in vergelijking met andere belastingplichtigen. Vooral voor de middenin-komens onder hen zal het nieuwe belastingstelsel zelfs voor velen een achteruit-gang in koopkracht kunnen inhouden. Senioren van 65 jaar en ouder die hun vermogen niet in het eigen huis hebben zitten, worden door de invoering van de vermogensrendementsheffing zelfs fiscaal benadeeld. De ouderentoeslag biedt hiervoor nauwelijks compensatie.
De vermogensrendementsheffing in het nieuwe systeem bedraagt 1,2 % (30% van 4%), terwijl het tarief van de huidige vermogensbelasting 0,7% bedraagt. In verge-lijking met het huidige systeem kent het belastingplan een hoger tarief en een aan-zienlijk lager vrijgesteld vermogen.
Een toenemend aantal ouderen met een onvoldoende oudedagsinkomen gebruikt de (over)waarde van de eigen woning voor de aanvulling van hun inkomen door hierop een krediethypotheek te nemen. In de belastingplannen is de rente van een dergelijke hypotheek niet langer aftrekbaar. De ANBO dringt er dan ook op aan dat daarvoor binnen de bestaande uitzonderingen ruimte komt.
De ANBO vindt dat 65-plussers in gelijke mate profijt moeten hebben van de wijzigingen in de belastingwetgeving.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 november van 13.30 tot 14.30 uur inn de Congreszaal Irene, hal 8 van de Jaarbeurs te Utrecht en is alleen toegankelijk voor pers en genodigden, waaronder de woordvoerders ouderenbeleid van de politieke partijen in de Tweede Kamer

Deel: ' Minister Zalm bij Algemene Vergadering ANBO '
Lees ook