Ministerie van Financien

Persbericht

No /01-259
Den Haag
25 september 2001

Minister Zalm geeft gastcollege in Amsterdam

Minister Zalm van het ministerie van Financiën verzorgt op donderdag 27 september 2001 een gastcollege aan de Vrije Universiteit Amsterdam (aanvang 10:00 uur, De Boelelaan 1105). Dit gastcollege aan Amsterdamse studenten heeft de titel 'Mondialisering', en gaat over de integratie van lage-inkomenslanden in de wereldeconomie.

Dit college vormt een onderdeel van de cyclus van Grote Financiën Prijs-gastcolleges. De minister en staatssecretaris willen met deze colleges aandacht geven aan de Grote Financiën Prijs. De Grote Financiën Prijs is een essaywedstrijd, waarmee het ministerie van Financiën studenten uitdaagt een artikel of scriptie te schrijven over een  financieel-economisch  of fiscaal onderwerp. Uiteraard stelt het ministerie van Financiën hier iets tegenover. De beste inzending wordt beloond met een prijs van 5.000 euro en een origineel, speciaal ontworpen kunstwerk. Verder is er een tweede prijs van 3.000 euro en een derde prijs van 1.500 euro. De uitreiking van de Grote Financiën Prijs 2001 vindt plaats op 10 december 2001.

Doelgroep van de Grote Financiën Prijs zijn de potentiële toekomstige medewerkers van het ministerie en de Belastingdienst. Met deze prijs wil het ministerie van Financiën studenten en recent afgestudeerden attent maken op het brede werkterrein van het departement. Om de bekendheid van de Grote Financiën Prijs te vergroten en onder de aandacht van de doelgroep te brengen geven de minister, staatssecretaris en hun topambtenaren een aantal gastcolleges.

De jury van de Grote Financiën Prijs, die in september 2001 van start is gegaan met de beoordeling van de ingezonden essays, staat onder voorzitterschap van dr. H. Wijers. Verder zitten in de jury mw. prof. mr. M.E. van Hilten, mw. dr. A.G.Z. Kemna, dhr. M. Kranenburg en drs. G.H.O. van Maanen.

Op de internetsite van het ministerie van Financiën is alle informatie beschikbaar over de Grote Financiën Prijs: http://www.minfin.nl/gfp

Voor de Grote Financien Prijs 2002 kunnen studenten zich vanaf nu tot september 2002 aanmelden bij het secretariaat van de Grote Financien Prijs, Martina Sieuwerts, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers: 070 - 342 84 03

Deel: ' Minister Zalm geeft gastcollege in Amsterdam '
Lees ook