MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: ZALM INFORMEERT KAMER OVER BEURZENFUSIE

PERSBERICHTNR. 00/073 Den Haag 29 maart 2000
ZALM INFORMEERT KAMER OVER BEURZENFUSIE

Minister Zalm van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd over de achtergronden en de inhoud van de voorgenomen fusie tussen Amsterdam Exchanges (AEX) en de beurzen van Parijs en Brussel. Minister Zalm noemt de voorgenomen fusie, die mede een reactie is op de snelle ontwikkelingen op de internationale effectenmarkten, een belangrijke strategische stap van AEX. Voor het houden van een effectenbeurs is een wettelijke erkenning vereist, waaraan voorschriften kunnen worden verbonden gericht op het goede functioneren van effectenmarkten en bescherming van beleggers op die markten. De nieuwe structuur waarbinnen AEX zal gaan opereren zal getoetst worden aan de voorschriften die indertijd zijn verbonden aan de bestaande, door de Minister van Financiën verleende beurserkenning van AEX. Waar nodig zullen deze voorschriften worden aangepast en aangevuld. Tevens illustreert de voorgenomen fusie de actualiteit van Europese initiatieven die gericht zijn op een verdere harmonisering van de effectenwetgeving in de EU.
De integrale tekst van de brief is te vinden op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Woordvoerder drs. S.A.E. Schrover
Telnr. 070-3427140

29 mrt 00 15:18

Deel: ' Minister Zalm informeert Tweede Kamer over beurzenfusie '
Lees ook