expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: HERSTRUCURERING STAATSSCHULD

PERSBERICHTNR. 99/144 Den Haag 29 juni 1999

MINISTER ZALM START HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD

Minister Zalm heeft vandaag bekendgemaakt dat de Staat een begin zal maken met een herstructurering van de staatsschuld. Het doel is om versneld de staatsschuld te concentreren in een beperkt aantal grote benchmarkobligaties en de liquiditeit in de markt voor Nederlandse staatsleningen binnen de euromarkt te vergroten. Al eerder is begonnen met concentratie van het reguliere kapitaalmarktberoep in slechts drie looptijdsegmenten en uitgifte van slechts twee nieuwe obligaties. Nu wordt het tevens mogelijk gemaakt om kleinere uitstaande staatsleningen om te ruilen. Voor beleggers heeft dit als voordeel dat men grootschalig uit illiquide naar liquide obligaties kan overstappen, zonder de kosten die anders aan illiquiditeit zijn verbonden.

Op 15 juli a.s. zal de eerste omruiloperatie plaatsvinden en wel in het 3-jarige en 5-jarige looptijdsegment; zie onderstaande tabel (tussen haakjes de huidige omvang in mln euro).

Omruiloperatie d.d. 15 juli 1999 (tussen haakjes de huidige, nominale omvang in miljarden euro.s)
Van Naar
3-jarig segment
8,25% februari 2002 (4,5) 3,0% februari 2002 (10,0) 8,25% juni 2002 (5,2)

5-jarig segment
7,00% juni 2005 (4,9) 7,75% maart 2005 (5,7) 6,75 % november 2005 (4,5)

De omruil vindt plaats door middel van een tenderinschrijving via de Primary Dealers voor Nederlandse staatsleningen. Nadere details over het omruilproces zullen in de week voorafgaande aan de omruil bekend worden gemaakt, onder meer via Reuters (DSTAMENU), Bloomberg (DSTA) internet (www.dutchstate.nl). Daar is ook een lijst van Primary Dealers vermeld.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
tel.nr.: 070 - 342 7140

29 jun 99 12:06

Deel: ' Minister Zalm start herstructurering staatsschuld '
Lees ook