Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-144
Den Haag, 30 mei 2002

Minister Zalm start onderzoek naar invloed euro op verhoging parkeertarieven

Begin juni wil minister Zalm de Tweede Kamer rapporteren over een mogelijke relatie tussen de euro en de stijging van de parkeertarieven. Een onderzoek daartoe is inmiddels gestart. Minister Zalm geeft daarmee uitvoering aan een wens die de Tweede Kamer eerder heeft geuit. Een maand later zal de minister van Financiën de Kamer informeren over de bevindingen van de Consumentenbond met betrekking tot de prijsontwikkeling. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij verslag doet van de toezeggingen die hij eerder heeft gedaan.

In het debat over de Voorjaarsnota, dat op 24 april heeft plaatsgevonden, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor signalen, waaruit af te leiden viel dat de invoering van de euro zou hebben geleid tot verdachte prijsstijgingen in een aantal sectoren. Minister Zalm heeft daarop toegezegd de Consumentenbond aan te moedigen bijzondere of verdachte prijsstijgingen met naam en toenaam op de eigen website te vermelden. De Consumentenbond heeft aangegeven daarvan geen heil te verwachten. Publicatie van individuele gevallen kan in zijn eigen slechts plaatshebben op basis van een harde onderbouwing, zonder juridische risico's voor de bond. Het verkrijgen van een dergelijke onderbouwing is echter lastig omdat in bijna alle gevallen de aangeschreven bedrijven aangeven dat de bekritiseerde prijsstijgingen geen verband houden met de invoering van de euro. Wel zal de Consumentenbond in juli volledig verslag doen van het gedegen en langlopende onderzoek naar de prijsontwikkeling in een brede range van sectoren. In dat kader zal de bond ook overgaan tot het benoemen van verdachte sectoren.

Een tweede toezegging die de minister heeft gedaan betreft de stijging van de parkeertarieven van gemeenten. Hij streeft erna voor het Algemene Overleg van 12 juni een lijst te publiceren van de tarieven vóór en na de invoering van de euro.

Voor nadere informatie:

Deel: ' Minister Zalm start onderzoek naar invloed euroop verhoging parkeert.. '
Lees ook